Pigers rettigheder i Myanmar
footer-image.png

I vores landeprogram, Myanmar Climate Capacity Programme (MCCP), samarbejder vi med lokale organisationer om, at hjælpe småbønder i Myanmar med at blive mere modstandsdygtige overfor klimaforandringer og naturkatastrofer. Derudover har vi et målrettet fokus på kvinder og pigers rettigheder i landområderne.

Metoder til klimatilpasning

MCCP-programmet støtter opbygningen af klimaekspertise blandt lokale CARE-medarbejdere og partnerorganisationer. Vi fokuserer særligt på at udvikle og udbrede metoder og redskaber, der er relevante i forhold til at støtte småbøndernes tilpasning til de skiftende klimaforhold. 

Klimatilpasning i Myanmar
Ovenfor © CARE. Header © César López Balan/CARE

Arbejdet med klimatilpasning foregår helt ude i de allerfattigste og mest klimaudsatte lokalsamfund. Vi er startet i delstaten Shan på grænsen til Kina, men i løbet af perioden vil de udviklede metoder blive udbredt til alle områder, som CARE Myanmar arbejder i.

Fokus på etniske minoritets kvinder

Vi arbejder sammen med lokale NGO’er på at styrke særligt kvinderne blandt de etniske minoriteter og deres evner til at tilpasse sig, når der opstår uforudsigelige og ekstreme vejrforhold. Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor det handler om at forstå samspillet mellem klima, konflikt og fattigdom samt de mange andre udfordringer, som de etniske minoritets kvinder står over for.

Programmet vil også arbejde med og støtte lokale partnernere i civilsamfundet og deres arbejde med klimapolitik, så denne afspejler behovene ude blandt lokalsamfundene.

Støt

Vær med til at forbedre Myanmars modstandsdygtighed overfor klima

Giv et bidrag