Klimaforandringer i Vietnam truer landets økonomi
footer-image.png
Google Map...

Vietnam vurderes af FN til at være det land, der globalt set rammes næst hårdest af klimaforandringerne, hvilket har mærkbare konsekvenser. Landet udsættes for ekstreme temperaturer og kortere, men mere intensive perioder med monsunregn, og det resulterer i oversvømmelse og ødelæggelse af de vietnamesiske bønders afgrøder og marker.

Det sætter livsgrundlaget på spil for omkring 40% af vietnameserne, der har landbruget som deres vigtigste indtægtskilde. Derudover er det en udfordring for hele befolkningens ernæring og landets økonomi, der er afhængig af de eksportindtægter, som salg af landbrugsvarer indbringer. 

40%
af vietnamesere er afhængige af landbrug som indtægtskilde

Derfor fokuserer vores projekter i Vietnam på at uddanne bønderne i at tilpasse deres landbrugsmetoder til det omskiftelige vejr, så deres indkomst og ernæring ikke bliver sat på spil af de markante klimaforandringer.

Landbrug i Vietnam
Header © CARE Denmark Billede ovenfor © Peter Caton

Afhængige af landbrug

Til trods for store fremskridt gennem en målrettet indsats fra regeringen og NGO'er, lever 8% af Vietnams befolkning fortsat under den nationale fattigdomsgrænse. En overvejende del af befolkningens fattigste tilhører de etniske minoriteter, der lever i afsides landområder og er dybt afhængige af landbrug.

Klimaforandringer gør kun situationen værre for de etniske minoriteter, når deres livsgrundlag skylles væk af monsunen. Derfor skal de have mulighed for at tilpasse sig.

Fakta

  • 15% af landet er mindre end 5 meter over havets overflade
  • 2 millioner lever i ekstrem fattigdom
  • 11% af befolkningen er underernærede
Støt

Vær med til at bygge klimaprojekter i Vietnam

Giv et bidrag