Nepal er et af de fattigste og mest klimaudfordrede lande i verden
footer-image.png
Google Map...

Nepal er blandt verdens fattigste lande. 39 procent lever under fattigdomsgrænsen, og mere end 80 procent af befolkningen bor på landet, hvor de ernærer sig som småbønder.

Derfor er småbøndernes levebrød både i dag og for fremtidens generationer truet af klimaforandringernes konsekvenser. Tørkeperioder, massiv regn, oversvømmelser, mudderskred og uregelmæssig monsun påvirker direkte bøndernes muligheder for at leve af jorden. 

Bredt samarbejde giver langtidsholdbare resultater

CARE Danmark har i snart 30 år arbejdet med de mest udsatte og marginaliserede mennesker i Nepal. Vi styrker Jordløse og småbønders rettigheder, og vi støtter dem i at tilpasse deres landbrug, så de kan modstå klimaforandringerne. Vores arbejde foregår både nationalt, regionalt og på lokalt niveau, og vi samarbejder altid med lokale nepalesiske organisationer, der har et indgående kendskab til de fattige bønders vilkår.

Rettigheder i Nepal
© Brian Sokol/CARE

Nye afgrøder og metoder gør en afgørende forskel

Med nepalesiske samarbejdspartnere introducerer vi småbønderne for nye afgrøder som eksempelvis nye ris-sorter, der bedre kan modstå de massive mængder nedbør. Ligeledes træner vi bønderne i at benytte nye metoder, så de kan sikre deres afgrøder i tørkeperioder ved for eksempel at opsamle regnvand og oprette nye vandingssystemer.

51%
af husstandene i Nepal ved ikke, hvordan de skal få mad på bordet i dag

Oplysning om rettigheder

Sammen med lokale organisationer arbejder vi for at sikre, at lokal- og regionalregeringer udsteder identitetskort, der registrerer de fattigste og mest udsatte. På den måde er disse grupper i befolkningen sikret blandt andet fødevarehjælp fra den lokale regering, når klimakrisen slår til og behovet opstår.

Sammen med de jordløses egen organisation oplyser vi jordløse bønder om deres rettigheder og støtter dem i dialogen med myndighederne, så de får adgang til dyrkbar jord.

Fælles for alle indsatser er, at vores arbejde er skalerbart og derfor kan overføres og implementeres i andre områder i Nepal.

Fakta

 

  • 17 procent af befolkningen bor i byen, resten bor i landsbyer på landet.
  • 39 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, heraf 15 procent i ekstrem fattigdom.
  • 28,6 procent af bruttonationalproduktet stammer fra migrantarbejdere.
Støt

Vær med til at uddanne Nepals bønder i afgrøder, som kan modstå klimaforandringerne

Giv et bidrag