Det er vanskeligt for småbønderne at dyrke afgrøder i Mozambique
footer-image.png
Google Map...

Mozambique er et af de lande i Afrika, der er hårdest ramt af klimaforandringer, og det er samtidig et af de lande i verden, der er dårligst forberedt på dem. Hvert år kæmper den mozambiquiske befolkning mod ekstreme vejrfænomener. Voldsomme storme hærger kystegnene, tørke udfordrer landbruget, og oversvømmelser ødelægger afgrøderne.

Uforudsigeligt klima

Småbønder udgør den del af befolkningen, som er mest udsat overfor ekstreme vejrforhold. Det uforudsigelige klima gør det svært at få afgrøderne til at gro. Når høsten svigter, er der ingen mad på bordet og ingen afgrøder at sælge på markedet. Bønderne er vant til at dyrke og høste efter sæsonerne, men i dag er det langt sværere at vide, hvornår regnen falder.

Derfor arbejder vi med sikre høsten for Mozambiques bønder. Som en del af arbejdet med klimatilpasning i Mozambique uddanner vi småbønder i bæredygtige landbrugsmetoder og modstandsdygtige afgrøder, som kan overleve det nye, mere omskiftelige klima. Det gør vi for at sikre, at de mozambiquiske småbønder har mad på bordet før, under og efter katastrofen rammer.

Klimaforandringer i Mozambique
Header © Josh Estey/CARE Billede ovenfor © Josh Estey/CARE

Udenlandske investorer overtager jorden

Tropisk træ, kul, olie, gas og sjældne mineraler gør Mozambique attraktiv for udenlandske investorer, som i stigende grad kommer til landet for at opkøbe jorden. Men lokalbefolkningen har ofte svært ved at gennemskue deres rettigheder og når sjældent at forsvare sig, før jorden er blevet opkøbt af investorerne. 

Derfor uddanner vi Mozambiques lokalbefolkning i deres rettigheder til jord og ressourcer, så de ikke mister deres hjem og deres levevej. Kendskabet til jordrettigheder hjælper småbønder i dag, men også på langt sigt, fordi lokalsamfundene kan uddanne hinanden i jordrettigheder og overgive værdifuld viden til de næste generationer.

Millioner på flugt

Forebyggelsen af klimaforandringer er afgørende for de millioner af mozambiquere, som mister deres deres livsgrundlag og bliver drevet på flugt af klimakatastrofer. Når cykloner, storme og oversvømmelser skyller ind over landet, tvinges voksne og børn i de hårdest ramte områder til forlade deres hjem. Flugten ender i midlertidige lejre, hvor ofrene søger tilflugt på alt for lidt plads og med alt for få ressourcer til rådighed.

Sikkerheden for især kvinder er lav, og kønsdiskrimination og vold sker i langt højere grad i lejrene end i byerne. For at styrke sikkerheden for kvinder og børn i lejrene, arbejder vi med at kønsopdele baderum og undervise børn og unge i ligestilling. Nødhjælpsarbejdet med befolkninger på flugt fra klimakatastrofer er en essentiel del af vores arbejde med klimatilpasning i Mozambique.

Støt

Vær med til at uddanne i klimatilpasning i Mozambique

Giv et bidrag