Klimaforandringer og konflikter i Mali truer befolkningens levebrød
footer-image.png
Google Map...

Det vestafrikanske land Mali ligger i det tørre Sahelbælte, som går på tværs af det afrikanske kontinent. Mali er et af de fattigste lande i Afrika, og store dele af befolkningen lever af deres kvæg og landbrug. 

Efter oprøret i 2012 og det efterfølgende militærkup, er konflikterne i landet eskaleret og sikkerheden er forværret drastisk de seneste år. Manglen på retssikkerhed i konfliktområderne har resulteret i, at de fastboende lokalsamfund og kvægbønderne, der lever som nomader, er i konflikt om deres adgang til jord og vand. 

Økonomisk selvstændighed for kvinder i Mali
Header: © Marie-Eve Bertrand/CARE Billede ovenfor © Heiko Junge

Sikring af modstandsdygtighed

Klimaforandringerne forårsager ekstremt vejr i det tørre land, som både rammes af enorme oversvømmelser og ekstrem tørke. Det betyder, at bønderne og kvægavlerne i Mali har svært ved at dyrke deres jord og ved at skaffe vand og foder til deres kvæg. Op imod 15 millioner mennesker lever af naturressourcer, og de risikerer således at miste deres levebrød og indtægtskilde.

15 mio.
risikerer at miste deres levebrød og indtægtskilde

Derfor fokuserer vores projekter i Mali på at styrke kvægavlere og bønders modstandsdygtighed over for klimaforandringer og konflikter i landet. Vi styrker dem i at kunne løse konflikter om deres jord, og oplyser dem om deres rettigheder, når de lokale og nationale myndigheder forsøger at gøre krav på jorden.

Økonomisk selvstændighed for kvinder

Forbedring af de økonomiske og sociale forhold for kvinder og sikring af lige adgang til naturressourcer for mænd og kvinder er også en afgørende del af vores arbejde i Mali, fordi det skaber grundlaget for familiernes levebrød.

Gennem vores spare-låne-grupper får kvinder blandt andet adgang til lån og opsparing. Det giver dem økonomisk selvstændighed og forbedrer deres sociale status i samfundet, når de har mulighed for at starte en lille forretning og tjene deres egne penge.

Støt

Støt bønderne i Mali så de kan sikre deres familiers levebrød

Giv et bidrag