CARE flag
footer-image.png

Generalforsamlingen er en god mulighed for at få indflydelse på vores videre arbejde og indsats for at engagere danskere i kampen for en mere grøn og retfærdig verden for alle, især dem som er hårdest ramt af klimaforandringer.

Det er samtidig vores mulighed for at høre om alle de gode ideer medlemmerne af CARE Danmarks støtteforening har. Derfor håber jeg meget, at du vil deltage d. 26. april, så vi i fællesskab kan skabe et endnu bedre CARE til gavn for verdens fattigste og mest udsatte mennesker.

Ønsker du at deltage på årets generalforsamling, så tilmeld dig på care@care.dk senest den 12. april.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 12. april 2023.

Kvinderne har et andet perspektiv på klimakrisen
© Karin Schermbrucker / CARE

Dagsorden

Formanden for støtteforeningen Søren Engberg-Jensen (SEJ) byder velkommen.

 

Pkt. 1. Valg af dirigent

Pkt. 2. Formanden aflægger beretning

Pkt. 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab

Pkt. 4. Vedtagelse af kontingent for det kommende kalenderår

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag

Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen mm.

      a. Valg af medlemmer til bestyrelsen

      b. Valg af suppleanter til bestyrelsen

      c. Valg af statsautoriseret revisor

      d. Valg af evt. revisorsuppleant

Pkt. 7. Eventuel