Uddannelse

CARE Danmark træner lokale partnere i at rapportere brugen af midler og har grundlæggende tillid til partnernes arbejde. Træningen sker løbende, dels fordi der sker udskiftning i personalet hos partnerne, og dels fordi forskellige donorer har forskellige krav til rapporteringen.

Revision

CARE Danmarks regnskaber bliver revideret hvert eneste år af eksterne revisorer. Desuden laver CARE International løbende revision af alle organisationens landekontorer – herunder også CARE Danmarks projekter og programmer. Lokalt på de enkelte landekontorer foregår der også løbende kontroller.

Godkendelse

Når CARE Danmark får nye partnere, bliver de grundigt vurderet. Partnere, der vurderes som svage, underlægges en mere grundig kontrol og får mere træning og støtte end stærke partnere. Partnerne sættes ind i de gældende finansielle retningslinjer, og der laves en kontrakt, et ‘memorandum of understanding’, en samarbejdsaftale og en udbetalingsplan.

Samarbejdsaftalen består af:

  • En beskrivelse af, hvor mange penge partneren får til at gennemføre et konkret projekt.
  • De vilkår, hvorpå samarbejdet foregår.
  • De retningslinjer, partneren skal følge ved administration af midlerne.
  • Et skema over, hvor mange penge partneren kan få udbetalt ad gangen. Partneren får udbetalt en startkapital, og først når der foreligger fuld dokumentation for brugen af den første portion penge, kan næste blive udbetalt.