I kampen mod svindel følger CARE Danmark de ti antikorruptionsprincipper, som DANIDA har fastsat i 2003. De er gældende for CARE Danmark, vores lokale kontorer og alle øvrige ansatte og frivillige.

1. Interessekonflikter
Vi vil undgå alle reelle og potentielle konflikter mellem personlig interesse og CAREs interesser. Hvis en sådan situation opstår, skal det rapporteres til CARE med det samme.

2. Misbrug af position eller ressourcer
Vi vil ikke påvirke mennesker eller organer ved at misbruge vores officielle holdning eller ved at give dem personlige fordele. Ligeledes vil vi ikke bruge offentlig ejendom, faciliteter, tjenesteydelser og finansielle ressourcer til private formål, medmindre der er givet tilladelse til det.

3. Respekt for lovgivningen
Vi vil respektere og overholde lovene for de lande, vi arbejder i.

4. Personlig opførsel
Vores personlige opførsel må ikke konflikte med vores rolle som CARE.

5. Aktiv og passiv bestikkelse
Vi vil ikke give, bede om eller modtage gaver eller andre fordele – hverken direkte eller indirekte – som kan påvirke vores dømmekraft eller udførsel af en opgave.

6. Antikorruption
Vi vil rapportere et hvert bevis eller mistanke om korruption.

7. Åben- og gennemsigtighed, og fortrolighed når det er nødvendigt
Vi sigter mod størst mulig åbenhed og gennemsigtighed omkring projekterne og midlerne. Og når det er nødvendigt for at beskytte vores partnere, personale eller andre: fortrolighed – men konsekvens.

8. Ingen diskrimination
Vi vil ikke diskriminere nogen på grund af køn, hudfarve, religion, kultur, uddannelse, socialstatus, seksualitet, etnisk tilhørsforhold eller nationalitet.

9. Formidling af de ti antikorruptionsprincipper
Vi gør disse ti principper klart for vores samarbejdspartnere.

10. Overholdelse af principperne
Vi vil respektere disse ti principper og rapportere enhver mistanke om overtrædelse af dem.