Vand - CARE Danmark

Rent drikkevand

Et af FNs udviklingsmål er at sikre rent drikkevand til 50 procent flere mennesker i verden i 2015, og CARE yder en fokuseret indsats i bestræbelserne på at nå dette mål.

 

CARE Danmark arbejder med at forbedre adgangen til vand, sanitet og hygiejne ved blandt andet at etablere brønde, vandingssystemer og latriner og gennem oplysning af lokalbefolkninger. Formålet er blandt andet at reducere vandbårne sygdomme, inklusiv diarre og kolera og dermed forbedre især børns sundhedstilstand.

 

CARE har i øjeblikket tre projekter med særlig fokus på forbedring af sanitet, drikkevand og grundvand, lokaliseret i landene Mozambique og Niger.

Rent drikkevand i Mozambique

I projektet CHIURE i det nordøstlige Mozambique arbejder CARE på at bore brønde og opsætte hånddrevne pumper for derved at etablere en stabil forsyning af drikkevand og at forbedre de sanitære forhold i landsbyerne.

Bedre sundhed for Nigers nomadegrupper 

CARE har siden 2006 arbejdet i Niger med at sikre adgangen til vand og forbedre sanitære forhold og sundhedstilstanden midt i ørkenen. Omkring tyve procent af befolkningen I Niger er nomader og nomaderne er en udsat gruppe når det gælder rettighedskrænkelser. I programmet PROGRES kæmper CARE derfor for at få flere investeringer til de store ørkenområder, som er nomadernes hjem, således at også de får adgang til basale rettigheder som sundhed og rent drikkevand.

Ny teknologi kan sikre Nigers grundvand

I Niger bidrager CARE projektet TARKA også til sikringen af rent drikkevand, ressourcebesparelser og mere miljøvenlige landbrugsteknikker.

I Tarka-dalen findes Nigers vigtigste område for produktion af løg, som både sælges lokalt og eksporteres til markeder i nabolandet Nigeria. For at øge produktionen har bønderne hidtil brugt store mængder gødning på markerne og gødningen har forurenet grundvandet.

Dette problem arbejder CARE på at imødekomme gennem implementeringen af ECOSAN teknologi, som gør det muligt at adskille og bruge urin til at gøde markerne med. Omlægning til organisk gødning gennem ECOSAN teknologien vil således forbedre både befolkningens sundhedstilstand og det omgivende miljø.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde med vand, er du velkommen til at du kontakte programmedarbejder Line Gamrath Rasmussen eller Rolf Hernø

 

CARE Danmark arbejder med konkrete udviklingsprojekter i disse lande

Climate resilient livelihoods and risk reduction

Humanitarian Implications of Climate Changes

Kontakt

RolfH

Rolf Hernøe
Programkoordinator
Tlf. 35 200 100

rhernoe@care.dk