Skov - CARE Danmark

Skov

I Ghana og Uganda reduceres tropiske skove med en alarmerende hastighed.  I Ghana er 80 procent af den oprindelige tropiske skov blevet fældet, og i Uganda blev 26% af landets skov fældet mellem 1990 og 2005.

Afskovningen har både medført et uigenkaldeligt tab af dyre- og planteliv i skovene samt større fattigdom blandt Ghanas lokalbefolkning.

Afskovningen er i stor stil gennemført af private tømmervirksomheder, der har ignoreret al lovgivning – og er sluppet af sted med det. Hovedparten af det stjålne træ er blevet eksporteret til EU og solgt illegalt.

 

Mobilisering af lokale organisationer skaber bedre vilkår

CARE har spillet en hovedrolle i støtte og organiseringen af en række lokale uafhængige ghanesiske civilsamfundsorganisationer og netværk, der arbejder med at varetage lokalsamfundets interesser og rettigheder.

Det er blevet til en stærk paraplyorganisation, der gennem lobbyarbejde lokalt og i EU er lykkedes med at indføre lovgivninger og politikker indenfor skovsektoren, herunder indførelsen af certificering af træ.

Deres arbejde har tvunget regering og virksomheder til at skabe gennemsigtighed i handlen med træ. Samtidig er lokalsamfundene blevet klar over deres rettigheder, og de er blevet effektive agenter i kontrollen med firmaerne der handler med træ.

 

CARE Danmark har skovprojekter i Vietnam, LaosGhana og Uganda.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde med skov, er du velkommen til at du kontakte programmedarbejder Morten Fauerby Thomsen.

 

CARE Danmark arbejder med konkrete udviklingsprojekter i disse lande