Værdikæder - CARE Danmark

Værdikæder

CARE arbejder for at fattige mennesker i udviklingslandene har et værdigt arbejde og en indtægt, der gør, at de kan løfte sig selv ud af fattigdom. Det gør vi blandt andet ved at opgradere værdikæder, sikre adgang til kapital gennem spare-låne-grupper og ved at fremme en mere ansvarlig privat sektor.

 

CARE Danmarks arbejde med at opgradere værdikæder skal sikre, at også fattige mennesker, herunder særligt kvinder, får en økonomisk gevinst ud af deres landbrugsindsats.

 

CARE hjælper kenyanske småbønder til større udbytte

I projektet Kilimo Biashara arbejder CARE sammen med supermarkedskæden Coop om at sikre, at flere Kenyanske småbønder kan afsætte deres grøntsager til det danske marked. Vi følger varerne fra jord til bord og ser på, hvordan værdikæden kan opgraderes, så alle får et større udbytte. Det betyder, at vi arbejder tæt sammen med den private sektor i Kenya og i Danmark for at forbedre både kvantitet og kvalitet af produktionen.

Der er mange barrierer for fattige menneskers adgang til markedet. I CARE Danmark arbejder vi for at nedbryde de barrierer. Ofte er fattige menneskers profit alt for lav, fordi de ikke har de fornødne ressourcer og viden til at øge deres indtjening.

Styrkede samarbejdsrelationer
CARE forbedrer bøndernes adgang til kapital gennem spare-låne-grupper, uddanner bønderne i forbedrede landbrugsteknikker og sikrer certificering, så produkterne lever op til kvalitetskravene. CARE styrker også bøndernes organisering og håndtering af produktionsdata for at fremme transparens og ansvarlighed i værdikæden.

‘Blandt bønderne i Kenya var der stor uklarhed om, hvad kontrakten med opkøberne egentlig gik ud på. CAREs medarbejdere har i dialog med opkøberne fået udviklet et nyt kontraktformat og lært bønderne om datahåndtering og afregning. Det har styrket samarbejdsrelationerne betydeligt og øget leverancestabiliteten fra småbønderne,’ siger Nanna Callisen Bang, som er CARE Danmarks ansvarlige for programmet i Kenya.

CARE arbejder for at fremme en mere inklusiv, bæredygtig og ansvarlig vækst. En vækst der også kommer fattige mennesker til gode, og som ikke bygger på en kortsigtet overudnyttelse af naturressourcer. I vores samarbejde med den private sektor er menneskerettigheder, landbrugsudvikling, klimaforandringer og handelsbetingelser centrale elementer i en dialog om, hvordan vi reducerer fattigdom og fremmer bæredygtig udvikling.

Samtidig er bønderne sårbare, når opkøberne ikke overholder deres del af handelaftalen. CARE Danmark hjælper bønderne med at organisere sig, så de kan forhandle bedre kontrakter. Derudover sørger vi for, at de kender deres rettigheder, når der opstår tvister om handelsaftaler. Ofte vil det være en fordel for bønderne, at satse på flere markeder og produkter, for det minimerer sårbarhed over for udsving på markederne.

Tredobling af høstudbytte
Vi deler vores viden fra projekter som Kilimo BIiashara med eksperter, andre udviklingsorganisationer, forbrugere og den private sektor. Det gør vi for at skabe mere viden om, hvordan danske forbrugere og danske virksomheder kan være med til at skabe udvikling i Afrika.

‘Ved at introducere CAREs landbrugsteknikker og bedre adgang til såsæd og gødning ser vi en fordobling – ja nogle gange en tredobling af høstudbyttet. Småbønderne bruger typisk den øgede indtægt på at investere i produktionen, mad, sundhed og uddannelse til deres børn. På den måde har arbejdet med værdikæder ikke kun en decideret økonomisk gevinst, men også betydelig social impact på familie og landsbyniveau,’ siger Nanna Callisen bang.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde med værdikæder og privat sektor samarbejde omkring bæredygtig landbrugsudvikling, er du velkommen til at kontakte CARE Danmarks programmedarbejder Nanna Callisen Bang.

 

CARE Danmark arbejder med konkrete udviklingsprojekter i disse lande

Spekulation i fødevarer

Kontakt

NannaB_final_2

Nanna Callisen Bang
Programkoordinator
Tlf: 35 200 100

nbang@care.dk