Organisationen CARE Danmark

Organisationen

CARE Danmark blev oprettet i 1987, som en selvstændig fond. Organisationen ledes af en bestyrelse, som ansætter en generalsekretær. CARE Danmarks sekretariat ligger i København, og generalsekretær Rasmus Stuhr Jakobsen står i spidsen for den daglige ledelse.

Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet, som kan bestå af op til 100 medlemmer, hvor en del er kollektive medlemmer udpeget af danske organisationer eller foreninger. Resten er personlige medlemmer.  Nye medlemmer kan indstilles af bestyrelsen til repræsentantskabets godkendelse eller udpeges direkte af repræsentantskabet. Formand og næstformand vælges af repræsentantskabet. Repræsentantskabet mødes en gang om året til ordinært repræsentantskabsmøde, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

CARE Danmark har også en støtteforening, som repræsenterer organisationens medlemmer. I 2016 havde CARE Danmark næsten 13.000 medlemmer. Og mere end 21.000 mennesker bidrog i 2016 til CARE Danmarks arbejde.

Et programudvalg giver faglig sparring og rådgivning til CARE Danmarks programafdeling, som koordinerer organisationens programmer i udviklingslandene.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim er protektor for CARE Danmark. CARE Danmark har derudover en række frivillige tilknyttede som ambassadører og storytellers, der rejser for og med CARE og holder foredrag eller stiller op på andre måder for at oplyse om CAREs arbejde.

Mød CARE Danmarks organisation

Bestyrelse
Støtteforening
Protektor
Sekretariat