Job i NGO
footer-image.png

Skal vi lave en aftale? – du låner os dit skarpe hoved og hurtige fødder, og vi lover dig indsigt i komplekse klimapolitiske problemstillinger, tunge kompetencer på CV’et og et relevant netværk, som du kan trække på i fremtiden. Og så får du mulighed for at hjælpe verdens fattigste med at modstå klimaforandringerne.

I CARE Danmark arbejder vi med at påvirke den politiske dagsorden til gavn for verdens fattigste og mest klimasårbare mennesker. Vi arbejder for, at Parisaftalen overholdes og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling opnås, ligesom vi er til stede på landjorden med projekter og konkrete løsninger for fattige mennesker, der rammes af den globale opvarmning. Det kan du blive en del af.

Praktikforløbet er ulønnet og varer 4 - 5 måneder svarende til et semester.


Hvad går det ud på?

Vi definerer sammen en større opgave, som du bruger tid på i løbet af dit praktikophold. Samtidig er der masser af andre opgaver, hvor vi har brug for din hjælp f.eks.

  • Informationssøgning, research og bidrag til rapporter, så vi har den nyeste viden og kan formidle den til omverdenen
  • Opslag og indlæg til medierne, så vi kan lægge pres på politikerne og påvirke den offentlige mening
  • Udarbejdelse af notater, høringssvar og breve, så vi har styr på vores dokumentation
  • Forberedelse af møder m.m. så vi arbejder effektivt og rykker fremad

I det politiske team løber vi hurtigt, og det gør vi gerne, for vi kan mærke, at vi gør en forskel.


Hvad får du ud af det?

Du bliver en del af en af verdens største humanitære NGO’er, og som del af det politiske team kommer du til at deltage aktivt i kommunikationsaktiviteter og lobbyarbejde.

Du får indblik og træning i konkret, politisk arbejde og alle de redskaber, der er i den politiske ”værktøjskasse”.

Du vil få både danske og internationale kolleger og skabe dig et netværk, som du kan trække på og bruge til at kickstarte din karriere.


Hvem er du?

Du har stort drive og er politisk interesseret, og det er en fordel, hvis du er i gang med en uddannelse med relevans for klima- og energiområdet. Det kunne f.eks. være internationale udviklingsstudier, geografi, statskundskab, politisk kommunikation og ledelse eller lignende.

Det er en forudsætning, at du kan tale og skrive flydende dansk.
Praktikperioden begynder omkring 1. februar 2023 eller efter aftale.

Send en ansøgning via ’Send Ansøgning’ knappen senest søndag d. 12. december kl. 23.00.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag d. 15. december.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Policy Advisor, John Nordbo, tlf. 61 27 07 45


Hvem er vi?

CARE er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation, som verden over støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. Med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp er vi til stede både før, under og efter katastrofen. Gennem bæredygtige løsninger med både lokale organisationer og store virksomheder skaber vi sammen en grøn og retfærdig verden for alle.

CARE er en del af CARE International, der med sin tilstedeværelse i over 100 lande er en af verdens største humanitære organisationer. I 2021 nåede CARE International ud til flere end 100 millioner mennesker.

Læs mere på www.care.dk