Ledelseskoordinator (barselsvikariat) - CARE

Ledelseskoordinator (barselsvikariat)

Da vores nuværende ledelseskoordinator går på barselsorlov primo august søger vi en barselsvikar pr. 1. august 2019 og ca. et år frem.

Du får en central rolle i organisationen som både personlig assistent for generalsekretæren og som en aktiv del af ledergruppen. Du skal sikre en professionel servicering af ledergruppens arbejde og have snor i en travl generalsekretærs hverdag.

Hovedopgaver

Ledelseskoordinatoren er ansvarlig for forberedelse, behandling og opfølgning af opgaver for generalsekretæren og ledelsesgruppen. Medarbejderen agerer også personlig assistent for generalsekretæren og har derfor et tæt dagligt samarbejde med generalsekretæren om at forberede oplæg, møder, kalenderstyring og løbende ad hoc opgaver.

Ledelseskoordinatoren servicerer også bestyrelsen og er kontaktperson for bestyrelsesmedlemmerne og sikrer forberedelsen og opfølgning af møder i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Det er en stilling som kræver en bred berøringsflade i organisationen, som har en stor grad af selvstændighed og hvor behovet for overblik og strukturering i en meget forskelligartede opgaveportefølje er nødvendig.

Stillingen er placeret i vores generalsekretariat, hvor også vores advocacy arbejde er forankret. Medarbejderen refererer til generalsekretæren.

 

Arbejdsområder

 • Servicere ledergruppen ved at deltage aktivt i ledergruppens arbejde med forberedelse af og opfølgning på møder, kvalitetssikring og udarbejdelse af materiale i tæt dialog med de enkelte medlemmer af ledelsesgruppen samt sikre at ledelsesarbejdet drives struktureret og strategisk.
 • Sikre sammenhæng mellem vedtaget strategi og løbende beslutninger – og være ankerperson vedrørende opfølgning på organisationens strategiske arbejde og målsætninger
 • Sikre at der sker intern opfølgning og kommunikation omkring ledelsesbeslutninger ud til sekretariatet
 • Agere projektleder på tværgående projekter i organisationen
 • Arbejde med strategisk HR og organisations udvikling
 • Assistere med at forberede, gennemføre og følge op på møder, seminarer og konferencer blandt andet i forbindelse med CARE International, personaleseminar, repræsentantskabsmøde og fredagsmøder i sekretariatet
 • Personlig assistent for generalsekretæren og dermed i tæt dialog sikre kalenderstyring, udarbejdelse af oplæg og præsentationer, sparring m.m.
 • Være den primære kontaktperson for bestyrelsens medlemmer og heri forberedelse af bestyrelsesmøder og formandsskabsmøder i form af dagsorden, materialer og referat samt efterfølgende opfølgning med ledelsen

Profil

 • Du har en samfundsmæssig uddannelse med minimum 5 års erfaring på arbejdsmarkedet
 • Du har erfaring med arbejdet i en politiskstyret organisation
 • Du har erfaring med rollen som personlig assistent og de mange forskellige opgaver der ligger i den rolle
 • Du er god til at samarbejde på tværs og have mange berøringsflader rundt i en organisation
 • Du er proaktiv og forudser hvilke dagsordener der kommer forud
 • Du er serviceminded, kan strukturer og betjene en generalsekretær, ledergruppe, bestyrelse og repræsentantskab
 • Du tager ansvar for dine opgaver og er selvstændig i udførelsen af dem
 • Du er imødekommende og trives med en hverdag hvor dine opgaver spænder vidt

 

Sådan søger du:

Stillingen ønskes besat senest den 1. august 2019. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledelseskoordinator Stine Hedekær Reinholdt på mail: shreinholdt@care.dk eller på

telefon 2534 1407. Ansøgning sendes via dette link.

 

Ansøgningsfrist:Den 31. maj 2019. Samtaler afholdes løbende.