Radikale Venstres svar - CARE

Radikale Venstres svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?  

Vi skal være netto-nuludledere i 2045. 
Som grønt foregangsland har vi en særlig forpligtelse til at vise vejen for andre. Vi har allerede gjort vind til en af de billigste energiformer.  

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres? 

Vi vil reducere med minimum 65% i 2030 set ift. 1990.

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år? 

Ja! 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?

3 ekstra havvindmølleparker inden 2030 på minimum 3.000 MW i alt (udover de 3 parker allerede aftalt i energiforliget). Det giver en CO2-reduktion på 1,5 mio. ton når den grønne el bliver til metan gennem metanisering og elektrolyse, der erstatter naturgas. 

1 mio. grønne biler i 2030. De store mængder ny grøn energi skal bruges i bilerneDet giver 2 – 3 mio. ton CO2-reduktion. 

Nye og gamle huse skal bruge mindre energi. Vores huse skal bruge 45% mindre energi i 2050. I 2030 skal nybyggede huses klimapåvirkning halveres, bl.a. ved at bygge mere i træ.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?  

1 mio. grønne biler.  

Alle offentlige køretøjer på el. 

Stop for nye benzin- og dieselbiler.  

I alt forventer vi 2 – 3 mio. ton CO2-reduktion. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?  

-Udtagning af 1/3 af Danmarks landbrugsjord: Dårlig landbrugsjord, der oversvømmes det ene år og rammes af tørke det næste, skal gøre tilgod natur og skov, som optager CO2. 

-Forskning. Danmark skal fortsat producere masser af fødevarer, men effektiviteten skal øges når vi har udtaget 1/3 af jorden. Det kan kun lykkes gennem en massiv forskningsindsats.

-Jordreform.Mange landmænds jord ligger så spredt, at de bruger masser af brændstof på at køre rundt. Vi vil lave en jordreform, hvos sårbare jorde udtages og landmænd får mere god jord, der ligger tæt på gården. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?  

-Vi ønsker en CO2-betaling for flyrejser.Så får de grønne flyselskaber en ekstra fordel, mens de sorte bliver udkonkurreret. Pengene skal gå til at forske i fremtidens grønne fly samt at rejse skov i Danmark, som optager CO2. 

-Danskerne er heldigvis allerede selv i gang med at omlægge deres kost. Folk, som tidligere var stolte af deres enormekødforbrug kalder nu sig selv for flexitarer. Vi forventer, at CO2’en fra mindre kødforbrug og andre mindre initiativer kan bidrage til 1 mio. ton CO2-reduktioner.  

-1 mio. grønne biler. Vi forventer, at det vil give 2 – 3 mio. ton CO2-reduktioner. 

 Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI 

 Der er et kæmpe overlap mellem grøn bistand og fattigdomsbekæmpende bistand. Den samlede bistand skal op og gerne bruges på initiativer, der fremmer både grøn energi og bekæmper fattigdom. 

Grøn energi kommer til at gå sin sejrsgang over hele kloden, simpelthen fordi det er billigere. Det vigtigste vi kan gøre er at få en meningsfuld pris på CO2.  

 Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?  

 Det er vores intention, at der ikke skal udvindes olie og gas i Danmark efter 2046 hvor de nuværende aftaler udløber. Selvfølgelig kan man aldrig vide, hvad der sker så langt ude i fremtiden, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at man skal udvinde fossile brændsler i Nordsøen til den tid.  

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?  

Vi er i den fantastiske situation, at grøn energi nu er billigere end sort. De svære beslutninger kommer når vi snakker om landbrug og grønne biler. Vi vil bruge landbrugsstøtten til at gøre landbruget grønt og prisen på fossile biler skal op. På langt sigt skal transporten stadig bidrage til statskassen, men indtil da, må vi erkende, at det kommer til at koste nogle penge.