Nye Borgerliges svar - CARE

Nye Borgerliges svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Danmark skal sætte mål for CO2-reduktion, som er på niveau med de lande, vi konkurrerer med. Danmark skal ikke ”gå foran” med større reduktionsmål end andre lande.*

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Partiet har ikke angivet et mål for, hvor meget Danmark over de næste år skal reducere klimabelastningen.* 

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?  Partiet mener, at CO2reduktion skal foregå på kommercielle vilkår.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Problemet skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå. Offentlig støtte til alternative energiformer skal udfases. Nye vindmøller skal bygges på rent kommercielle vilkår.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet mener, at omstillingen skal ske på markedsvilkår og vil ikke forbyde salget af den ene eller anden type biler.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
CO2reduktion skal foregå på kommercielle vilkår, CO2 reduktionsmål må ikke være skadende for dansk konkurrenceevne, og problemet skal løses gennem udvikling af ny teknologi, ikke ved at sætte væksten i stå.* 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet har ingen konkret politik på området.* 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI? 
Partiet har ingen konkret politik på området.* 

 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Partiet mener, at CO2reduktion skal foregå på kommercielle vilkår.* 

 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
 Partiet mener, at CO2reduktion skal foregå på kommercielle vilkår.* 

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder