Kristendemokraternes svar - CARE

Kristendemokraternes svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Vækst er ikke en del af løsningen men ofte en del af problemet. Via moderne teknologier kan vi tænke miljørigtigt, og skabe gode rammer for en sund vækst for både natur, dyreliv, industri og landbrug. 

 Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Ca. ægte 35 mio. tons. I 2030, men derefter kommer det til at gå hurtigere nedefter.  Jeg gør opmærksom på at de 43 mio. tons er talpynt. Træflis, skibsfart samt flytrafik burde være medregnet i disse tal. Det er ikke ”CO2-gratis” at købe træflis i Rusland. 

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
Det er EU; og ikke bare Danmark der skal have en klimalov. KD er derfor langt mere interesseret i ensartede CO2 beregninger gennem hele EU. Det skal ikke være muligt at føre miljøpolitik på regneark. Vores brug af udenlandsk træflis, fly, krydstogter med mere skal med i regnestykket. Vi skal ikke handle med ”retten til at forurene”. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Udnyt vindmøllernes overskudsstrøm lokalt på de blæsende dage frem for at forsøge at forære strømmen til udlandet. Der skal produceres brint, metanol osv. som kan bruge i fremtidens biler. Billig strøm til private på blæsende dage.

Afgifter på flyrejser, krydstogter og færge med mere, men med specialafgifter for dem der bor på bl.a. Bornholm.

Opstil kraft-varmeværker drevet af thorium omkring 2030. Kun de kommuner der er positive overfor at have værkerne liggende få tilbuddet op en opstilling.
 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Små EL-biler i byerne. Det vil være rovdrift på grundstoffet litium af lade ½ million EL-biler køre på landevejene 

Busser og andre store køretøjer skal drives af brintmotorer. 

Fremtidens biler i landevejstrafikker skal køre på brint, metanol og andre syntetiske brændstoffer som bl.a. vindmøllerne fremstiller. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
KD anerkender at dansk landbrug er verdens mest miljøvenlige, og nedbringelser af udslip skal derfor foregå gennem EU via ensartede regler. Det giver ikke mening at begrænse verdens mest miljøvenlige landbrug for at man f.eks. i Østeuropa kan forurene noget mere.

Gennem nye teknologier skal vi fortsat være i front, men miljøreglerne skal aftales i fællesskab gennem EU. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser– og hvor stor effekt forventer partiet?
Det koster ca. 7.000 koteletter i CO2 regnskabet at flyve en tur til Thailand! Derfor er det langt langt vigtigere at få mere fokus på vores flyrejser. Landbrug og industri skal ikke fredes, der er dog områder der trænger til langt mere fokus.  

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
KD ønsker ulandsbistanden sat op til 1% af BNI. Danmark er et rigt land, og vi kan ikke være andet bekendt. Midler skal bl.a. gå til ”hjælp til selvhjælp”, og til kamp mod ud bredning af ørkner osv. 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Det afhænger af forholdene, og den teknologiske udvikling. Nye teknologier har gjort det muligt at fortsætte. KD forventer at det snart er slut, men vil nødig sætte dato på. 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Nye teknologier som brintanlæg, thoriumværker bliver afgørende for miljøvenligheden i Danmark om 10-15 år. Mange af teknologierne åbner for nye danske industrieventyr, og det er derfor vigtigt at vi er med på front i både forskning og industri. 
Vi skal stoppe med at bygge lange EL-kabler til udlandet, og selv fremstille syntetiske brændstoffer i nærheden af vindmølleparkerne. Små thoriumværker skal forsynes os med kontinuerlig varme og strøm 24/7. Idet det kan være meget dansk industri i omstillingerne behøver det ikke vat være så dyrt som mange frygter, men det kræver at vi bærer os klogt ad.
Affald skal produktudvikles gennem fuldautomatiske sorteringsanlæg, så det enten kan genanvendes eller gemmes og afbrændes på de vindstille dage.