Klaus Riskær Pedersen's svar - CARE

Klaus Riskær Pedersen’s svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Danmark skal arbejde for at blive 100% CO2 neutral i 2040. Energieffektivisering skal bære de første 25-30%. Danmark skal investere massivt i eksport af viden og teknologier

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Vi har en 5 punkts plan som er de første 5 slag i kampen for miljøet. 
Disse tiltag skal hente 25-30% i løbet af 2 valgperioder. 
Sideløbende med dette kører vi afklarende projekter og yderligere tiltag som begynder at bidrage i 25-28. De bidrager med 20-25%. 

 Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
Ja, men med intervaller på 1-2 år. 
Hvis vi har 12-15 år tilbage i kampen, kan det ikke hjælpe at vi venter 5 år med at følge op.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?

 1. Vi skal gå fra politiske mål til energiledelse.Hvis jeg fårindflydelse tager Staten ansvar og står på mål for befolkningen hvert år. 
 2. Alle eksisterende teknologier og viden skal bringes i spil lige efter valget, så vi høster lavest hængende frugter for 25-30%
 3. Industriens model for Energiledelse skal bruges overalt.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
1. Elbiler skal erstatte vores bil nr. 2 som typisk kører under 75 km om dagen. 
2. Vores Grønne Fond skal hjælpe landbruget med gældsomlægning så de kan genoptage indsatsen for at optimere deres drift. 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
Vi vil etablere en Grøn Fond som skal gældsomlægge for 350 mia. Denne pakke skal give landbruget råderum til at vi sammen kan bringe landbruget frem til at være afgørende i kampen for miljøet. 
Landbruget vil gerne, men Staten har selv formået f.eks. at ødelægge deres deltagelse i at sætte solceller op.

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
1. Vi er som udgangspunkt imod afgifter på flyrejser, men hvis der er stemning for det er vi positive. Kravet er dog at alle indtægter skal geninvesteres i grønne tiltag. 
2. Danmark skal gå forrest i et samarbejde mellem Staten og private for at etablere produktion af biobrændsel til fly. Vi skal forlange at alle fly der tilgår Danske lufthavne tanker biobrændsel. 
3. Der skal skabes en forretning i at opsamle tabte fødevarer så de kan genbruges til produktion af biobrændstoffer. 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?

Den Danske stat skal styrke indsatsen fra bl.a. IFU hvor man investerer i eksportprojekter med fokus på miljøforbedringer. Politikerne skal dog løsne kontrollen med IFU så de ikke kun engagerer sig i store kapitaltunge projekter. 

Vi vil ikke tillade at Staten står i vejen for engagement og stort eksport potentiale.  

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?  
Så længe det giver økonomisk mening. Det giver ikke mening at påstå at hvis vi stopper, så nedbringes udledningen tilsvarende.  
Vi skal fokusere på problemet og nedbringe behovet. 

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?  

 1. 2020-2024 – Vfokuserer på at nedbringe energiforbruget med 25-30% alene ved Energiledelse.
  Eksempel: Det offentlige skal alle projekter der har en tilbagebetalingstid på under 5 år implementeres. Det vil frigive enorme driftsmidler, til 2. fase af vores plan.
  Finansieringen ligger i besparelserne, og de samme besparelser bidrager til Fase 2.
  Vores Grønne Fond for landbruget skal gældsomlægges for 350 mia. hvilket er finansiering og ikke omkostninger.

  2024-2028 – Bidraget fra fase 1, kombineres med tilsvarende investeringer skal bære fase 2 frem.
  Vi vil etablere public-private projekter, som skal sikre del finansiering af nye tiltag og produktionsfaciliteter. Staten vil høste direkte indtægter i Fase 3.

  Fra 2030 vil vi have
  – fuld forståelse for de første 50% af omlægningen
  – indblik hvordan eksporten bidrager
  – stærke public-private teknologier klare
  – indsigt i hvordan EU har taget opgaven til sig 

 

Derefter giver det mening at vurdere planen for de sidste 50% – det er energiledelse frem for politiske mål.