Hvor stort vil udslippet af drivhusgasser være i 2030, hvis partiets politik gennemføres? - CARE

Hvor stort vil udslippet af drivhusgasser være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?

 

A – Socialdemokratiet 

Socialdemokratiet ønsker at skrue op for både EU-målet og den danske indsats inden 2030. Det betyder, at vi også i løbet af de kommende år skal vedtage nye og flere indsatser, men da de ikke alle er fastlagt er der heller ikke lavet et regnestykke på hvad de hver især vil betyde for CO2-udledningen. 

 

B – Radikale Venstre 

Vi vil reducere med minimum 60% i 2030 set ift. 1990. 

 

C – Det Konservative Folkeparti 

Vi har foreslået grønne trepartsforhandlinger, hvor et styrket klimaråd, erhvervslivet og regeringen sammen skal vedtage de præcise reduktionsmål. Treparten skal sikre femåret reduktionsmål, der sikrer kursen mod 2050 og, at Parisaftalen overholdes. 

 

D – Nye Borgerlige 

Partiet har ikke angivet et mål for, hvor meget Danmark over de næste år skal reducere klimabelastningen.* 

 

E- Klaus Riskær Pedersen 

Partiet har ingen konkret politik på området.* 

 

F – SF, Socialistisk Folkeparti 

Det er meget vanskeligt at lave en solid beregning på den samlede klimapolitik frem til 2030, men vi kommer under 28 mio. tons. Det bliver yderst svært at nå 21 mio. tons alene med tiltag indenfor Danmarks grænser – fx når vi på vindstille dage kan være nødt til at importere kul-el fra Tyskland. 

 

I – Liberal Alliance 

Danmark skal overholde sine internationale forpligtigelser i 2030, hvilket vil sige 39% reduktion uden for kvotesektoren. Danmark skal desuden arbejde for at skærpe EU’s samlede målsætning for 2030. Danmarks Udledning skal være væsentligt lavere i 2030 og tydeligt på vej mod Nul-udledning. 

 

K – Kristendemokraterne 

Ca. ægte 35 mio. tons. I 2030, men derefter kommer det til at gå hurtigere nedefter.  Jeg gør opmærksom på at de 43 mio. tons er talpynt. Træflis, skibsfart samt flytrafik burde være medregnet i disse tal. Det er ikke ”CO2-gratis” at købe træflis i Rusland. 

 

O – Dansk Folkeparti 

Partiet mener, at det er svært at pege på det vigtigste område eller konkrete punkter, der skal handles på, da man endnu ikke ved hvordan CO2-reduktionen gøres bedst.* 

 

V – Venstre, Danmarks Liberale Parti 

Det er for tidligt at bedømme, da alle regeringens grønne initiativer endnu ikke er fremlagt. Frem mod 2030 vil vi lave endnu mere god, grøn politik til gavn for danskerne og den grønne omstilling, der vil reducere udledningerne markant og hjælpe os i mål med vores klimamål for 2030 og 2050.  

 

Ø – Enhedslisten, De Rød-Grønne 

Med Enhedslistens detaljerede og fuldt finansierede klimaplan vil Danmarks CO2-udslip være på lidt over 20 millioner tons CO2 i 2030. Det er over en halvering på et årti og sætter Danmark på kurs mod at være et nul-emissionsland i 2040. 

 

Å – Alternativet 

Hvis vi skal yde vores bidrag til at stoppe klimakrisen skal Danmark have reduceret drivhusgasudledningen med mindst 80 pct. i 2030 (ift. 1990). Det kræver omfattende omstilling af især transport, landbrug & forbrug. Alternativets klimaplan 2030 giver et bud på at nedbringe klimabelastningen herfra. 

 

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder