Enhedslistens svar - CARE

Enhedslistens svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Danmark skal være et nul-missionsland senest i 2040 og reducere vores samlede udledninger med mindst 70% i 2030 ift. 1990.   

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Med Enhedslistens detaljerede og fuldt finansierede klimaplan vil Danmarks CO2-udslip være på lidt over 20 millioner tons CO2 i 2030. Det er over en halvering på et årti og sætter Danmark på kurs mod at være et nul-emissionsland i 2040. 

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år?
Ja. Den nuværende klimalov er alt for svag. Derfor støttede Enhedslisten også fuldt ud borgerforslaget om en styrket dansk klimalov. Den nuværende regering har undladt at fastsætte et nationalt reduktionsmål og vil kun leve op til det absolut minimale som EU kræver. Der er brug for bindende, ambitiøse målsætninger og derfor er en stærk klimalov en hjørnesten for Enhedslisten til valget.

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Energiområdets CO2-udledninger skal næsten være i nul i 2030, hvis vi skal nå vores klimamål. Det er svært, men muligt. Enhedslistens tiltag på energiområdet kan findes her, og vil reducere udledningerne med 12,3 millioner tons CO2. Blandt de vigtigste tiltag er to ekstra havmølleparker inden 2030. Derudover skal vi sætte en stopper for de gratis CO2-kvoter til virksomhederneså de får en grund til at nedbringe drivhusgasudledningernePå varmeområdet skal geotermien og varmepumperne støttes og de private hjem skal have støtte til at skifte olie- og gasfyr ud med mere klimavenlige løsninger 

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Der er brug for drastiske tiltag på transportområdet. Derfor vil Enhedslisten stoppe salget af nye dieselbiler i 2022 og benzinbiler 2025. Der skal gives støtte til køb af nye elbiler og til at skille sig af med sin gamle fossilbil, mens den kollektive trafik skal have en ordentlig saltvandsindsprøjtning på 40 milliarder nye kroner, herunder at sænke billetpriserne med 30%. Enhedslistens samlede tiltag på transportområdet – inklusiv finansiering – kan du læse her og de giver en samlet CO2-reduktion i 2030 på 4,69 millioner tons.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
Danmark er et af verdens mest landbrugsintensive lande. Det holder ikke. Vores landbrug skal omstilles til et bæredygtigt landbrug, der med tiden optager mere CO2 end det udleder. Derfor vil Enhedslisten bl.a. udtage og omlægge over 500.000 ha. – eller 1,5 gange Fyns størrelse – til natur, skov, klimavenligt landbrug og energiafgrøder. Samtidig skal der indføres en CO2-afgift i landbruget, som føres tilbage til landmændene til klimaomstilling. Enhedslistens samlede tiltag på landbrugsområdet kan du læse her og de giver en samlet CO2-reduktion i 2030 på 4,6 millioner tons.  

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Mange danskere forbruger alt for meget og det skal der gøre noget ved! Enhedslistens vil bl.a. indføre progressive flyafgifter, hvor det bliver dyrere des mere og des længere man flyver. Alle pengene føres tilbage til de lavestlønnede gennem en forøgelse af den grønne check. Derudover vil vi arbejde for en europæisk togfond, som skal sikre hurtige, billige tog mellem alle Europas storbyer. Vi vil sænke moms på økologi og sikre at de offentlige institutioner kan gå forrest i omstillingen til mere økologisk og plantebaseret kost ved at give tilskud til omlægning af deres køkkener. 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI?
Ligesom klimabelastningen er skævt fordelt mellem rige og fattige i Danmark, er belastningen også enormt skævt fordelt på verdensplan. Den danske støtte til klimatilpasning i de fattigste og sent industrialiserede lande skal hæves, så den bliver over fem milliarder kr. om året, hvilket er mere end en tidobling i forhold til i dagLæs mere om finansieringen her 

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen?
Enhedslisten har siden vores dannelse stemt imod alle nye olie- og gastilladelser i Nordsøen. Det vil vi fortsætte med. Udvindingen skal udfases så hurtigt som muligt og allersenest i 2040 og gerne før. Indtil da skal olieselskaberne betale for deres CO2-udledninger i Danmark.  

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Enhedslisten har som det første parti herhjemme lavet en detaljeret, socialt afbalanceret og fuldfinansieret klimaplan 

Overordnet er det vigtigt, at det ikke er de dele af befolkningen, der i forvejen har mindst, som skal betale for den grønne omstilling. Derfor fører vi alle nye afgifter tilbage til de lavestlønnede gennem en forøgelse af den grønne check og vi gør det billigere at bruge den kollektive trafik. 

Det vil betyde, at det med Enhedslistens klimaplan bliver billigere at eje og køre en elbil, end det er at eje og køre en benzinbil i dag. 

På den korte bane fremrykker Enhedslisten beskatningen af 1,12% pensionsformuen for at finansiere de store investeringen i elbiler frem mod 2025. De varige, årlige afgifter er samtidig fuldt finansierede fra 2020-2030 ved forskellige afgiftsomlæggelser og ved at lade landmænd og virksomheder betale for deres egen grønne omstilling. Den samlede finansiering af Enhedslistens klimaplan kan ses her.