Dansk Folkepartis svar - CARE

Dansk Folkepartis svar

Hvad skal Danmarks langsigtede klimamål være?
Partiet mener, at vi skal se, hvad vi kan gøre i Danmark for at reducere og med tiden helt fjerne vores udledning af klimagasser. Partiet mener, at Danmark skal leve op til Parisaftalen 

Danmarks udslip af drivhusgasser forventes i 2020 at være 43,6 millioner tons CO2-ækvavivalenter. Hvor stort vil udslippet være i 2030, hvis partiets politik gennemføres?
Partiet mener, at det er svært at pege på det vigtigste område eller konkrete punkter, der skal handles på, da man endnu ikke ved hvordan CO2-reduktionen gøres bedst.*

Skal Danmark have en klimalov, som indebærer, at klimahensyn skal integreres i alle relevante politikker, og at der fastsættes bindende CO2-budgetter for Danmarks udledning af drivhusgasser i perioder på 5 år? Partiet bakker op om en klimalov.Partiet mener dog, at man skal passe på med at lave for rigide krav til Danmark, fordi vi risikerer at skulle tage nogle meget dyre beslutninger for at nå i mål på et bestemt tal på et bestemt tidspunkt, så der vil partiet hellere have en større fleksibilitet.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra energiforsyning og energiforbrug – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet vil fortsætte implementering af vedvarende energi i Danmark, sådan som det er sket igennem de seneste årtier. Vindmøller og solceller er blevet så billige i drift, at der snart ikke længere er nogen grund til at støtte dem økonomisk. Partiet mener også, at klimapolitikken i højere grad skal handle om energibesparelser.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra transporten – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet mener, at hybrid- og elbiler falder i pris og for mange nu er et reelt alternativ til traditionelle køretøjer. Sammen med øget elektrificering af jernbanenettet vil denne udvikling resultere i faldende CO2-emissioner fra transportsektoren i de kommende år.

Partiet vil ikke sætte målsætninger for, hvor mange grønne biler der indføres hvornår, men mener at man skal fokusere på at omlægge registreringssystemet, sådan at det i højere grad favoriserer de grønne biler.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra landbruget – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet mener, at der ingen tvivl er om, at landbrugsområdet spiller en rolle for klimaet, og landbruget skal hjælpes således at det kan blive CO2-neutralt. Partiet vil dog være forsigtige med at lave politikker på området, da der er grænser for, hvor meget Danmark kan gøre, hvis efterspørgslen på kød stiger. Det er vigtigt at landbruget kan udnytte muligheden for at efterkomme en øget efterspørgsel på kød.*

Hvad er partiets tre vigtigste forslag til at nedbringe udslippet af drivhusgasser fra danskernes forbrug af fødevarer og flyrejser – og hvor stor effekt forventer partiet?
Partiet er imod at indføre afgifter på kød og flyrejser. Partiet mener, at forbrug er et vigtigt område, hvis man vil rykke noget klimamæssigt, men en omlægning af forbrug skal ske af sig selv og uden tiltag, da det ellers kan opfattes som en straf for borgerne. Partiet mener at der skal forskes mere på området og at man politisk skal promovere det gode eksempel.* 

Hvor mange penge skal Danmark bruge om året på at understøtte grøn energi og klimatilpasning i ulandene? Og vil partiet sikre, at disse midler ikke tages fra rammen for fattigdomsorienteret ulandsbistand på 0,7% af BNI? Partiet mener, at Danmarks eksisterende ulandsbistand kan kanaliseres over til at hjælpe folk som er ramt af klimaproblemer.*

Hvor længe endnu skal det være muligt at producere olie eller gas i den danske del af Nordsøen? Partiet mener, at forekomsterne af olie og gas i den danske del af Nordsøen af hensyn til forsyningssikkerheden fortsat skal udvindes.

Hvordan vil partiet finansiere klimaindsatsen?
Partiet har ingen konkret politik på området.*

* Svarene er indhentet af CARE via offentligt tilgængelige kilder