Voice and Rights - Tilkæmpelse af rettigheder for kvinder fra etniske minoriteter - CARE

kvinderettigheder---banner

Voice and Rights – Tilkæmpelse af rettigheder for kvinder fra etniske minoriteter

Formål

Projektets formål er at modvirke en topstyring af lokalpolitik i Vietnam. Det sikres ved, at kvinderne fra de etniske minoriteter får en stemme og bliver i stand til at påvirke politiske beslutninger. Gennem en styrkelse af lokale græsrodsorganisationer, lærer kvinderne at formidle deres egen dagsorden for udviklingen af lokalsamfundet. De vil blive trænet i at påvirke den politiske beslutningsproces gennem research, fortalervirksomhed, kapacitetsopbygning og ved at redefinere de spørgsmål, der ligger til grund for politiske beslutninger, så de i højere grad inkluderer etniske minoriteter og kvinder.

Projektet vil yderligere styrke kvinderne i de lokale græsrodsorganisationer, så de bliver i stand til at påvirke den nationale lovgivning gennem komiteen for etniske minoriteter. Projektets langsigtede mål er at ændre på uligheden imellem kønnene, fattigdom og etnisk diskrimination.

Målgruppe

70 kvinder fra de etniske grupper Tay, Nung, Dao og Hmong i Bac Kan provinsen trænes i research, kommunikation og fortalervirksomhed.

330 medlemmer af lokale græsrodsorganisationer styrkes og opnår bedre forbindelse til de politiske beslutningsprocesser. Det giver op mod 10.000 mennesker et talerør.

Aktiviteter

Første skridt er at oprette arbejdsgrupper, som udvælger de problemstillinger, som projektet skal behandle. Dernæst udarbejdes rapporter, som dokumenterer problemerne med diskrimination af kvinder fra etniske minoriteter. Rapporterne bruges også i det efterfølgende arbejde med at påvirke lokale og nationale politikere. Helt konkret består projektet af fem aktiviteter:

Først vil kvinderne fra de lokale græsrodsorganisationer, som skal deltage i projektet, blive udvalgt.

Dernæst vil der blive nedsat arbejdsgrupper, som først skal oplyse om projektets formål i lokalområderne.

Derefter udarbejder grupperne en prioriteret liste over de problemstillinger, som de ønsker at behandle, og bliver trænet i at italesætte og diskutere de udvalgte problemstillinger. Træningen målrettes de emner, som kvinderne selv vælger.

Herefter bliver der indsamlet data fra lokalsamfundet for at få en forståelse for problemets omfang og inkludere lokalbefolkningen. De indsamlede data nedfældes i rapporter, der skal dokumentere og italesætte problemerne omkring diskrimination af kvinder fra etniske minoriteter.

Grupperne trænes i fortalervirksomhed og kommunikation. De præsenterer deres rapporter for den nationale komite for etniske minoriteter og bruger både massemedierne og de sociale medier til at lægge pres på regeringen og kommunikere deres budskab ud. Grupperne etablerer en forbindelse til den nationale komite for etniske minoriteter for også i fremtiden at kunne påvirke politikker og forbedre rettighederne for etniske minoritetskvinder.

Område

Bac Kan provinsen i det nordlige Vietnam

Varighed og budget

Juli 2015 til juni 2018.

Samlet budget: cirka 2,5 millioner DKK (334.00 Euro).

Partnere

Lokale rettighedsgrupper, der er oprettet i samarbejde med CARE, og som nu drives af kvindeorganisationen Women’s Union.

Organisationen iSEE der tidligere har samarbejdet med CARE om at give etniske minoriteter en stemme.

Kontakt

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Asien
Tlf: 35 200 100

fnielsen@care.dk