CASI – selvbestemmelse og bedre levevilkår for minoriteter - CARE

Jacob Holdt visited Forestry-Ten-Lua-Lua-Ngam, Vietnam in 2011: close up woman from ethnic minority. mk

CASI – selvbestemmelse og bedre levevilkår for minoriteter

Formål
CASI står for Civil Action for Socio-Economic Inclusion og er sidste fase af CARE Danmarks langsigtede program i det nordlige Vietnam. Det langsigtede mål er, at marginaliserede etniske minoriteter i det nordlige Vietnam bliver i stand til selv at bestemme over og realisere deres egen udvikling på en lighedspræget og bæredygtig måde.

Programmet satser bredt på at styrke de udsatte gruppers deltagelse i og indflydelse på fattigdomsbekæmpelse, og sikre deres rettigheder til produktive ressourcer, services og politisk indflydelse.

Målgruppe
Målgruppen for programmet er etniske minoritetsgrupper, som er særligt udsatte og marginaliserede og har begrænset adgang til produktive ressourcer, markeder og velfærdsservices, og som er sårbare over for naturkatastrofer.

Der er særligt fokus på de mest udsatte og fattige blandt disse folk – herunder kvinder og piger, som mangler økonomiske muligheder, bor i afsides områder, møder sprogbarrierer og er ekskluderede fra politik og beslutningstagning.

Programmet arbejder også med at forbedre de vietnamesiske civilsamfundsorganisationers evne og mulighed for at varetage de fattiges vilkår og rettigheder og påvirke regeringens politik på bl.a. skov- og landbrugsområdet.

Det er en særlig vigtig del af den sidste fase i programmet, som sikrer at de vietnamesiske organisationer kan videreføre aktiviteter og sikre de etniske minoriteter en stærk stemme fremover.

Aktiviteter
Der arbejdes på at forbedre etniske minoriteters jordrettigheder, herunder adgang til skovområder, og på at deres stemme høres i lokale udvalg. Nationale netværk af repræsentanter fra etniske grupper styrkes, så de kan påvirke den politiske dagsorden lokalt og nationalt.

Lokalsamfundenes evne til at tilpasse sig klimaforandringer og håndtere naturkatastrofer såsom oversvømmelser styrkes.  CARE vil arbejde målrettet for at forbedre partnernes kapacitet indenfor bl.a. projektledelse, fundraising, organisering og faglig ekspertise, således at de er bedre rustet til at tale de marginaliserede etniske gruppers sag og øve politisk indflydelse

Område

Der arbejdes primært i de bjergrige områder i det nordlige og centrale Vietnam.

Partnere
Hovedpartnere er Institute for Studies of Society, Economics and Environment (iSEE), The Agriculture and Forestry Research and Development Centre for Northern Mountainous Region (ADC) og Culture Identity and Resources Use Management (CIRUM).

Varighed og budget

Sidste fase af programmet kører i 2 år fra 2016 til 2017. Budgettet er på ca. 4,5 mio. DKK. Programmet finansieres af CARE Danmarks rammeaftale med Danida.

Civil Society Partnership

Evalueringer

CASI final evaluation

Kontakt

Morten-150x150

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk