Vietnam - CARE Danmark

Vietnam

Bønder får papir på deres jord

vietnam_jord

Nguyen Thi Thuy kæmper for sin jord i Vietnam. Hun er formand for en tegruppe, hvor hvert medlem tjener 25 kroner om måneden. Det er første gang i Nguyen Thi Thuys liv, at hun har en regelmæssig indkomst.

Flere års positiv økonomisk udvikling, koblet med indsatser for at reducere fattigdom har gjort, at kun hver femte Vietnameser i dag lever under fattigdomsgrænsen.

Uligheden blandt befolkningen er dog samtidig vokset, og Vietnam har fortsat et stort behov for udvikling på områder som ligestilling, uddannelse, sundhed, vandforsyning, sanitære forhold, miljø og bæredygtig udnyttelse af landets naturressourcer.

Især landets etniske mindretal er overrepræsenterede blandt de fattige. De udgør godt halvdelen af de fattige i Vietnam, en tendens der desværre er stigende. Derfor fokuserer CARE særligt på at forbedre levevilkårene for disse grupper.

Med sin lange lave kyststrækning ligger Vietnam i et højrisiko-område i forhold til cykloner og tropiske orkaner. Samtidig oplever man også mere omskiftelige og intense vejrforhold i bjergområderne, som kan gøre det svært at dyrke marker eller passe på de dyr, man måtte have.

 

CARE Danmark i Vietnam
Projekterne i Vietnam fokuserer på den fattige landbefolknings forhold og lokalforvaltningen af miljøet. CARE Danmark arbejder blandt andet på at styrke organisationer og netværk, som arbejder for de etniske minoriteters rettigheder. Samtidig arbejdes der med metoder til at sikre fattige familier mod klimaforandringer og naturkatastrofer, der ødelægger folks høst og levegrundlag. I CARE Danmark mener vi nemlig, at Alle har ret til mad.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Vietnam, er du velkommen til at kontakte programkoordinator for Asien Flemming Gjedde-Nielsen

Læs mere om CARE Danmarks fokusområder

In Search of Shelter

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 92,5 millioner
Forventet levealder: 75,8 år
Kan læse og skrive: 93,5 %
BNP per indbygger: US$ 5.092
Børnedødelighed: 19 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 49 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 0,4 %

Kilde: UNDP

Kontakt

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Asien
Tlf: 35 200 100

fnielsen@care.dk