FOREST - øget transparens i skovsektoren, Uganda - CARE

Ariel view of a rain forest. mk

FOREST – øget transparens i skovsektoren, Uganda

Formål
Ugandas skove reduceres med alarmerende hastighed og mellem 1990 og 2005 forsvandt 1,3 millioner hektar skov (26 procent). Hvis denne tendens fortsætter vil Uganda være blottet for skov inden for et par årtier. Ugandas skove er ikke kun vigtige at opretholde i forhold til bevarelsen af biodiversiteten, men også for at støtte landets økonomi og befolkningens levegrundlag – især i form af forsyning af træ og energi. På trods af regeringens anerkendelse af skovrydningsproblemet har bestræbelserne for at forhindre dette været utilstrækkelige og ineffektive.

Programmet FOREST (Forest Resources Sector Transparency) har til formål at støtte civilsamfundet og medierne i Uganda i at øge gennemsigtighed, ansvarlighed og lydhørhed i forvaltningen af landets skovressourcer til gavn for fattige ugandiske borgere.

Målgruppe
FOREST-programmets primære målgruppe er civilsamfundsorganisationer og forskellige medier i Uganda. Sekundært vil FOREST-programmet gavne fattige og naturressourceafhængige befolkningsgrupper, som lever af skovressourcer eller tæt på beskyttede skovområder.

Aktiviteter
En stor udfordring i forvaltningen af skovressourcerne i Uganda er den utilstrækkelige offentlige kontrol med myndighedernes håndtering af skovressourcerne i landet. Derfor har FOREST-programmet til hensigt støtte civilsamfundsorganisationer og medierne i at:

• holde regeringen ansvarlig for implementering af skovpolitikker og lovgivning inden for skovsektoren
• støtte fattige og naturressourceafhængige borgere til at deltage i skovforvaltning
• advokere for fair og nødvendig skovlovgivning og regulering på nationalt og internationalt plan

FOREST-programmet støtter også forskning, politiske analyser og udvikling af kampagner for at sikre, at den faktiske gennemførelse af skovpolitikker, inddragelse af lokalsamfund samt ulovlige og korrupte aktiviteter dokumenteres. Programmet ønsker således at styrke skovforvaltningssystemer med fokus på inklusion af befolkningen og gennemsigtighed.

Område
Aktiviteterne vil blive gennemført som et nationalt program, men med fokus på tre distrikter i det vestlige Uganda.

Varighed og budget
Programmet løber fra 2013 til 2017 med et budget på 30 mio. kr., finansieret af CARE Danmarks rammebevilling med Danida.

Partnere
Civilsamfundsorganisationer og medier i Uganda på nationalt og internationalt niveau herunder bl.a. Advocates Coalition for Development and Environment, Anti Corruption Coalition Uganda, Panos Eastern Africa, Joint Efforts to Save the Environment, Environmental Alert.

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Uganda
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk