Uganda - CARE Danmark

Uganda

5900 unge får adgang til lån

vsla_uganda_kristine_just-360x188

Adgang til selv relativt små lån giver muligheder for unge i Uganda.

Foto: Kristina Just

Uganda er et af de mest frugtbare lande på det afrikanske kontinent. Men de fleste af de flotte, frodige skove har med tiden måttet vige pladsen for landbrugsproduktion.

Oprettelsen af nationalparker i det sydøstlige Uganda har medført, at de mennesker, der levede i og af skoven, blev afskåret fra deres livsgrundlag og vigtige indtægtskilder. Befolkningen omkring nationalparkerne er en udsat gruppe, som kæmper for overlevelse og indflydelse.

CARE Danmarks arbejde i Uganda forbedrer levevilkårene for de mennesker, hvis overlevelse afhænger af naturen og hjælper lokalsamfundene med at holde regeringen ansvarlig for, at befolkningen får indflydelse på beslutninger om brugen og forvaltningen af naturressourcerne.

CARE Danmark i Uganda
CARE Danmarks projekter i Uganda har fokus på at støtte fattige og marginaliserede grupper i at få indflydelse og forbedre deres økonomiske grundlag.

CARE opbygger og underviser også græsrodsorganisationer i skovlovgivning og aktiviteter, der kan give dem en indtjening og styrker kapaciteten hos civilsamfundsorganisationer i det sydvestlige Uganda.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Uganda, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Morten Fauerby Thomsen

Læs mere om CARE Danmarks fokusområder

Forests for all

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 38,8 millioner
Forventet levealder: 58,5 år
Kan læse og skrive: 73,2 %
BNP per indbygger: US$ 1.613
Børnedødelighed: 43,8 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 360 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 7,4 %

Kilder: UNDP

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Uganda
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk