Tanzania: Langsigte udvikling, der sikrer alle retten til mad - CARE

Tanzania

Klimatilpasning: Vand betyder alt

klima_saumu_vand

Klimaændringer har ramt hårdt i landsbyen Kasapo i Tanzania. Men CARE Danmarks nye brønde gør det muligt at fortsætte produktionen af fødevarer og sikre mad på bordet hos landsbyens familier.

I Tanzania bliver jorden i stigende grad solgt til nationale og udenlandske investorer, uden tilstrækkelig kompensation til lokalbefolkningen. Samtidig er meget af skoven i Tanzania bukket under for kortsigtede økonomiske interesser, som hverken er kommet de fattige, som bor i skovområderne, eller naturen til gode.

Denne udvikling stiller bønder og nomader i en svær situation. Hvordan skal de kunne brødføde sig selv og deres familier uden adgang til den jord, hvor de skal dyrke afgrøder og lade deres dyr græsse?

Befolkningen i skovområderne hører til blandt de fattigste i Tanzania. De er ligeledes marginaliseret og dårligt repræsenteret i samfundet. Kvinder møder ofte yderligere barrierer alene på grund af deres køn. Det viser sig både i fordelingen af arbejdsbyrder i hverdagen og ved kvinders manglende deltagelse og repræsentation i organisationer.

CARE Danmark arbejder for Alles ret til madDerfor ønsker vi at styrke civilsamfundet i Tanzania og deres kamp for retten til jord. Samtidig fokuseres der på at bevare regionens skove og naturområder og forbedre de fattiges levevilkår – med særligt fokus på kvindernes rolle.

CARE Danmark i Tanzania

I Tanzania fokuserer CARE Danmark på at bevare skove og naturområder samtidig med, at fattige og udsatte befolkningsgruppers levevilkår forbedres.

Rammeprogrammet Ardhi Yetu Land Rights søger at styrke det tanzaniske civilsamfunds kapacitet. Det gøres ved at holde landejere ansvarlige for småbønders og pastoralisters rettigheder, især i områder der er påvirket af større investeringer i jord og af kommercielt landbrug. Dette er et middel til at advokere for retten til mad for både småbønder og pastoralister.

Projektet My Village Kasapo støtter cirka 3000 bønder i landsbyen Kasapo med at tilpasse sig det udfordrende klima. Vi bygger brønde, planter træer og etablerer spare-låne-grupper. Dette skal gøre indbyggerne modstandsdygtige over for de tiltagende klimaudfordringer.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Østafrika, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Morten Fauerby Thomsen.

Læs mere om, hvordan CARE Danmark arbejder.

Forests for all

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 50,8 millioner
Forventet levealder: 65 år
Kan læse og skrive: 67,8 %
BNP per indbygger: US$ 2.412
Børnedødelighed: 36,4 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 410 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 5,0 %

Kilder: UNDP

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Tanzania
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk