PROGRES - et bedre liv for fattige familier - CARE

Gadabeji: Danish photograper Jonathan Bjerg Møller travels with CARE in Niger to document the hunger catastrophe, which hit Niger in spring and summer 2010 and affected over 7 million people, roughly half of the country's population. 2 Nomads with turbans. mk

PROGRES – et bedre liv for fattige familier

Formål
PROGRES er CARE Danmarks overordnede program i Niger, som også arbejder regionalt med fortalervirksomhed i forhold til det vestafrikanske regionale samarbejde (ECOWAS). Programmet har til formål, at fremme nomaders rettigheder og kæmpe mod deres økonomiske marginalisering. I Niger udgør nomaderne tyve procent af befolkningen. De bidrager med 15 procent af BNP, og kød er den vigtigste eksportvare efter uran, alligevel modtager deres områder kun mellem 1 til 3 procent af de offentlige investeringer.

Programmets hovedpartner er landets største nomadeforening Association pour la Rédynamisation de l’elevage (AREN), som repræsenterer 60.000 nomader fordelt over hele landet og det regionale nomade netværk Billital Maroobé (RBM) som repræsenterer 400.000 nomader i syv lande i Vestafrika (Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal, Benin og Mauritanien). Programmet kæmper for at få flere investeringer til de store ørkenområder, som er nomadernes hjem, således at også de får adgang til basale rettigheder som basal uddannelse og sundhed.

Da nomadisme i sagens natur er en grænseoverskridende problematik samarbejder programmet med Billital Maroobé, som kæmper for at regionale politikker på ECOWAS niveau ikke hindrer, men derimod mobilitet som livsform og overlevelsesstrategi.

Målgruppe
Civilsamfundsaktører og deres medlemmer.

Aktiviteter
Rettigheder: Nomader er en udsat gruppe når det gælder rettighedskrænkelser, hvilket både kan være at de udsættes for fysiske overgreb, de udsættes for ulovlig beskatning/afpresning eller de smides uretmæssigt i fængsel. AREN modtager et stort antal telefonopkald om dagen fra nomader i problemer og bruger mange af deres midler på at hyre advokater. I nationale menneskerettighedsrapporter er det meget sjældent nomader nævnes. Programmet søger, at hjælpe AREN med at gøre krænkelser af nomaders rettigheder til et nationalt problem, fremfor noget som kun omhandler en specifik gruppe. Dette ved at skabe en samarbejdsrelation mellem den nationale menneskerettighedsforening ANDDH og AREN for at dokumentere krænkelser og gå i dialog med myndigheder herom.

Kapacitetsopbygning: Det nigerske civilsamfund er ungt, da de ældste foreninger blev stiftet omkring nationalkonferences i starten af 1990’erne. Det er derfor stort behov for at gøre civilsamfundet stærkere så de kan holde regeringen ansvarlig for retfærdige politikker. Programmet har en efterspørgselsdrevet tilgang til kapacitetsopbygning, hvor partnerne selv definerer hvor de har brug for støtte til at styrke deres foreningsstruktur og virke.

Mobilitet: Mobilitet er udgangspunktet for nomadisme og ifølge forskning den bedste strategi i Sahel til at tilpasse sig klimaforandringerne. Mobiliteten er under pres grundet knaphed på jord og som konsekvens heraf manglende implementering af nomade lovgivningen, som skal sikre områder hvor nomaderne kan bevæge sig gennem på vejen til markederne sydpå. Projektet støtter AREN i oplysning om nomadelovgivningen, samt dialog med strategiske områder nomaderne skal sikres adgang til herunder overgangen til Nigeria.

Politisk lobby: Programmet støtter nationalt og regionalt politisk lobby for investeringer i nomadeområderne. På ECOWAS niveau støttes Billital Maroobe i arbejdet med den regionale vestafrikanske landbrugspolitik for at sikre at det tilhørende investeringsprogram ikke glemmer nomadeområderne.

Område
Diffa regionen i Niger, Niamey til politisk lobby på nationalt niveau og ECOWAS politiske institutioner.

Varighed og budget
Januar 2013 – December 2017, med budget på 6 millioner danske kroner omåret finansieret af Danida.

Partnere
Hele programmet udføres sammen med tre nationale (ANDDH, DEMI-E & AREN) og en regional partner (Billital Maroobé).

Kontakt

LineG_2

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk