Mælkevejen til udvikling - CARE

milk and fodder being transported on bike

Mælkevejen til udvikling

Formål
Det vestlige Sahel er sultens epicenter. Salg af mælk er et af de vigtigste værn mod sult, men når sulten topper i regntiden, smides mælk væk, da der hverken er mulighed for at opbevare eller sælge den. Priserne presses af massive mængder importeret pulvermælk, der er produceret med støtte i EU. Ophævelsen af EUs mælkekvoter i 2015 vil få produktionen til at eksplodere og kræve nye afsætningsmarkeder, og EUs mejerigiganter ser med stor interesse mod Vestafrika. Det vil presse de lokale producenter yderligere.

Formålet med projektet er at skabe et samarbejde mellem lokale mælkebønder og mejerier i Vestafrika og Arla Foods samt andre europæiske mejerigiganterne, hvor håbet er at få mejerierne til at investere i den vestafrikanske mælkeproduktion. Projektet arbejder således på at udvikle en socialt ansvarlig forretningsmodel, der definerer en klar rolle for mælkebønderne i Sahel, som kan give bønderne bedre og vedvarende adgang til mælkemarkedet. Dette vil gøre det nemmere for mælkebønderne at tackle effekterne af et liberaliseret mælkemarked.

Målgruppe
Mælkebønder i Mali, Niger og Senegal samt vestafrikanske og europæiske mejerivirksomheder.

Aktiviteter
Skaber dialog mellem vestafrikanske mælkeproducenter og mejerier og Arla Foods samt andre europæiske mejerivirksomheder med henblik på at udvikle socialt ansvarlige forretningsmodeller. Herunder styrker netværk og organisationer, som repræsenterer vestafrikanske mælkebønder, til at lave politisk lobbyarbejde og advokere for investeringer i mejerisektoren i Vestafrika samt politisk dialog rettet mod det internationale niveau.

Styrker kapaciteten hos partnerorganisationen, Billital Marrobe, til at udøve lobbyarbejde i forhold til den private sektor som supplement til deres store erfaring med lobby på det politiske niveau. Endvidere vil projektet styrke fagforeninger i Vestafrika, så de bl.a. kan forhandle fair priser for små mælkeproducenter og forbedre disses arbejdsvilkår.

Forbedrer kølemuligheder af mælken i tørketiden samt styrker etableringen af flere lokale opsamlingssteder herunder små mælkeproducenters kapacitet til aktivt at advokere for flere investeringer til opsamling og afsætning af lokalproduceret mælk.

Område
Projektet vil blive implementeret i det vestlige Sahel og dækker Mali, Niger og Senegal. Der vil blive udført lobbyarbejde i disse tre landes hovedstæder og i flere europæiske lande samt på EU-niveau.

Varighed og budget
Projektet er støttet af Danida med 4,6 millioner kroner og startede i januar 2014 og forventes afsluttet i december 2016.

Partnere
Billital Maroobe: Er et netværk, som repræsenterer 400.000 små mælkeproducenter i syv vestafrikanske lande herunder i Mali, Niger og Senegal. Billital Maroobe har siden etableringen i 2003 arbejdet med at fremme pastoralisters økonomiske, sociale og politiske rettigheder og interesser i Vestafrika via politisk dialog og lobbyarbejde.

CIRAD: Fransk forskningsinstitution med speciale i forskningssamarbejde med universiteter i syd og som har stor erfaring indenfor mejerisektoren.

Mælkevejen til udvikling fortalt af Nouhou Ali, Niger

 

 

Mælkevejen til udvikling fortalt af Amadou Hima Souley, Niger

Mælkevejen til udvikling fortalt af Boureima Dodo, Niger

Kontakt

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk