Kvinder og landbrug - CARE

Foulani woman one of chief El Hadj Ali Magos wives milking a cow in  Nguel Hanagambajo, Diffaregion. mk

Kvinder og landbrug

Formål
Formålet med projektet er at bidrage til at stoppe den gradvise udelukkelse af kvinder fra ejerskab til landbrugsjord i det sydlige Niger, hvor specielt unge kvinder i fattige familier ikke længere tildeles jordlodder. Projektet benytter etablerede kvindegrupper, der støttes med at leje, låne eller opkøbe jord, som de deler med unge jordløse kvinder. Der etableres et tæt samarbejde med Jordrettighedskommissionerne for at sikre kvindegruppernes ejer- og brugsret til jorden gennem formelle skøder. Når kvindegrupperne ejer jorden, bliver de jordløse kvinder ikke udsat for pres fra familien for at overgive jorden til mandlige familiemedlemmer.

Kvinderne får samtidig ansvar for at dyrke jorden og den daglige udgang til markerne vil hjælpe dem med at bryde social isolation. Specielt unge mænd forsøger at overtale deres koner til at afstå jord, og med henvisning til Islam holdes kvinderne inden for familiens område. Mange unge mænd har dog svært ved at brødføde familien, og dermed er mødrene til jordløse kvinder forpligtede til at støtte deres døtre med korn. At skaffe døtre adgang til jord er en fordel for mange kvinder, og der er velvilje blandt mindre sårbare kvinder til at hjælpe de mere sårbare.

Målgruppe
Den primære målgruppe er 3000 fattige kvinder fra 30 lokalsamfund med særligt fokus på unge jordløse kvinder mellem 14 og 25 år. Den sekundære målgruppe udgøres af de 21.000 personer, som deler husstand med disse kvinder, samt de mandlige ledere i lokalsamfundene.

Aktiviteter
CARE hjælper og rådgiver mikrofinansgrupper for kvinder, hvor de i fællesskab kan spare penge op og købe jord. Fordi jorden officielt er ejet af kvindegrupperne, vil kvinderne ikke blive tvunget til at overgive jorden til et mandligt medlem, som hvis det havde været deres egen jord. De unge kvinder skal ligeledes gennemføre et alfabetiseringskursus, hvorefter de modtager en mobiltelefon, hvor de kan kommunikere via sms med andre, modtage information fra kvindegrupper samt prisinformation fra opkøbere, hvilket hjælper med at bryde de unge kvinders isolation.

Område
Maradi-regionen i det sydlige Niger.

Varighed og budget

2010 – 2013. Budget 5,7 mio. kr. finansieret af Danida (nogle af projektets aktiviteter fortsætter i 2014 finansieret med andre midler).

Partnere
Projektet har to hovedpartnere AREN og HIMMA. AREN blev etableret i 1990 og har 58.456 medlemmer, hvoraf 46 pct. er kvinder. HIMMA blev etableret i 2003 og har 53 medlemmer, hvoraf er 24 landbrugsorganisationer. Yderligere deltager eksisterende kvindegrupper, der på landsplan har ca. 200.000 medlemmer. Mange grupper har eksisteret siden starten af 90erne og råder over betydelige værdier (i gennemsnit genereres der op til 13.500 EURO/år). Mange er organiseret i regionale netværk og ledes af kvinder, der er højt respekterede i lokalsamfundene og forsøger at ændre holdninger og adfærd blandt andet gennem dialog med mænd og religiøse ledere.

 

Kontakt

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk