HANDS OFF OUR LANDS - styrkelse af civilsamfundets kamp for pastoralisters jordrettigheder i Niger og Sahel regionen - CARE

Gadabeji: Danish photograper Jonathan Bjerg Møller travels with CARE in Niger to document the hunger catastrophe, which hit Niger in spring and summer 2010 and affected over 7 million people, roughly half of the country's population. 2 Nomads with turbans. mk

HANDS OFF OUR LANDS – styrkelse af civilsamfundets kamp for pastoralisters jordrettigheder i Niger og Sahel regionen

Formål
Projektet fokuserer på pastoralisters jord- og naturressourcerettigheder i Vestafrika med specifikt fokus på Niger og Sahelregionen. Pastoralister i Niger og Sahelregionen er i disse år hårdt udfordret på deres livsgrundlag som følge af klimaforandringer, ødelæggelse af græsningsarealer, ulovligt salg af pastorale landområder til den private sektor (minedrift, bebyggelse og udvidelse af landbrugsarealerne). Projektets formål er derfor at bidrage til at pastoralisters rettigheder til jord og vand i stigende grad opfyldes af staten og den private sektor. Projektet vil styrke civilsamfundets kapacitet til at bruge eksisterende administrative og juridiske instrumenter til at kræve deres rettigheder og eksempelvis få kompensation, hvis deres jord bliver uretmæssigt solgt. Samtidig vil projektet styrke regeringsinstitutioners kapacitet til at opfylde pastoralisternes rettigheder. Projektet vil have fokus på læring omkring internationale menneskerettighedsmekanismer og multistakeholder dialog med stater og den private sektor.

Aktiviteter
Projektet vil især fokusere på græsningsarealer der ligger i byers udkantsområder hvor nye bebyggelser er i hastig vækst og hvor store kommercielle farme bliver lagt, og i områder hvor der er potentiale for minedrift. Projektet arbejder på tre fronter:

1) Udvikling af civilsamfundsorganisationers kapacitet til at støtte pastoralister i at anvende eksisterende juridiske og administrative redskaber til at fremme deres rettigheder;
2) Forbedring af myndighedernes forståelse for og kapacitet til at håndhæve pastoralisters rettigheder, især overfor den private sektor; og
3) Udbredelse af projektets resultater med henblik på at fremme læring både i andre offentlige institutioner og blandt advokater og dommere.

Projektet er i tråd med CARE Danmarks programstrategien om styrkelse af marginaliserede gruppers adgang og ret til jord og naturressourcer samt styrkelse af civilsamfundet på lokalt og nationalt plan. Endvidere bidrager til verdensmålene og UPR-processerne ud fra et retsbaseret perspektiv.

Varighed og budget
Projektet forløber fra januar 2017 til og med juni 2018 med et budget på 3.360.000 kr., hvor Danida bidrager med 3 mio. kr. og CARE Danmark med 360.000 kr.

Partnere
Projektet er et samarbejde mellem CARE, Dansk Institut for Menneskerettigheder og tre lokale partnere. AREN er den største pastoralistorganisation i Niger, DEMI-E er en NGO specialiseret i vandforsyning i pastorale områder og Billital Maroobé er et vestafrikansk netværk af pastoralistorganisationer.

Kontakt

LineG_2

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk