Tarka – Fra affald til gødning - CARE

Men draw up water from one of the wells of peace. Nguel Hanagambadjo, Diffaregion. mk

Tarka – Fra affald til gødning

Formål
Formålet med projektet er at bidrage til fremskridt i forhold til 2015 udviklingsmålet for vand og sanitet, hvor et land som Niger er helt i bund. Forbedret afgang til rent vand og sanitære forhold giver fald i tilfælde af diarré, som er en af de vigtigste årsager til en rekordhøj børnedødelighed. Kun 13 procent af Nigers befolkning har adgang til sanitære faciliteter og i projektzonen er det kun 7 procent af kvinderne som har adgang til latriner. Projektet vil skaffe adgang til rent drikke vand til 40.000 og forbedre sanitære forhold til 10.000 mennesker.

Tilgangen til forbedret sanitet baserer sig på ECOSAN teknologien, som gør det muligt at adskille urinen for at bruge den til at gøde markerne med. I Tarka-dalen findes Nigers vigtigste område for produktion af løg, som både sælges lokalt og eksporteres til markeder i Nigeria. Markerne overgødes for at øge produktiviteten. Gødningen siver ned gennem jorden og forurener grundvandet, som indbyggerne derefter drikker. Omlægning til organisk gødning gennem ECOSAN teknologien vil således forbedre drikkevandskvaliteten. Projektet tager løbende prøver af grundvandskvaliteten for at måle forandringerne i vandkvalitet.

Målgruppe
40.000 indbyggere i Tarka floddalen får glæde af projektet, hvoraf 60 procent er kvinder.

Aktiviteter
Forbedret adgang til vand gennem etablering af 10 brønde og 11 vandingssystemer: Kommunerne og den lokale partner DEMI-E deltager i alle faserne i etableringen af brønde og vandingssystemer for at sikre lokalt ejerskab. Ligeledes sikres det, at infrastrukturen indgår i den kommunale planlægning således at det langsigtede ansvar for vedligeholdelse ligger hos de kommunale myndigheder. Ingeniører fra IGIP yder teknisk bistand for at sikre kvaliteten af infrastrukturen.

Forbedrede sanitæreforhold gennem etablering af 1000 ECOSAN latriner: Partneren CREPA har stor erfaring med ECOSAN teknologien i Sahel og står primært for aktiviteten. Der ydes træning i hvordan latrinerne bruges, samt hvorledes urinen anvendes som gødning. Ligeledes, afholdes informationskampagner for at oplyse om, at ECOSAN gødning er økologisk og ikke sundhedsskadeligt for at fremme marketing af bøndernes produkter. Tilgangen baserer sig på, at træne lokale i brugen af ECOSAN latriner både mht. korrekt brug af gødning som generel hygiejne. Der trænes en kritisk masse af lokale som så kan træne andre for at sikre viden spredes lokalt.

Kemiske analyser af grundvandet: Projektet udfører kemiske analyser af grundvandet for, at dokumentere effekten af ECOSAN teknologien på grundvandskvaliteten.

Område
Projektet arbejder i 11 landsbyer i Tarka floddalen i den sydlige del af Niger

Varighed og budget
2 052,530 EURO over projektet har en levetid på fire år og startede 1. august 2011

Partnere:
CREPA: Centre Régional pour l’eau portable et l’assainissement à faible coût
DEMI-E: Développement pour un Mieux Être
IGIP: Ingenieur Gesellshaft für Internationale Planunngsaufgaben en Afrique

Kontakt

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk