ESPOIR - Fred og stabilitet - CARE

RS9378_Billede 066 (2)

ESPOIR – Fred og stabilitet

Formål
Espoir betyder håb på fransk, og projektets overordnede formål er at bidrage til fred og stabilitet i Niger. Krig og terror i Nigers nabolande truer med at brede sig ind over grænserne og undergrave den skrøbelige stat, der hvert år modtager mange flygtninge som konsekvens af ufred i regionen.

Gennem styrkelse af dialog og tolerance mellem stridende grupper, vil projektet skabe en base for social og politisk stabilitet med udgangspunkt i fire regioner i Niger.

Aktiviteter
Dialogen mellem kristne og muslimer vil blive styrket for at forebygge religiøse konflikter. Til dette formål oprettes dialoggrupper i de fire regioner, hvor projektet arbejder, og disse grupper udveksler erfaringer løbende. Dialog vil ligeledes blive etableret mellem religiøse ledere og organisationer.

Især de områder der grænser op til Nigeria er udsat for konflikt. Her vil der blive foretaget risikoanalyser og styrkelse af eksisterende tiltag mod konflikt som inddrager lokalbefolkningen.

Område
De fire regioner: Diffa, Maradi, Niamey og Zinder

Varighed og budget
Projektet forløber fra november 2015 til maj 2017 med et budget på 1.753.277 Euro doneret af EU

Partnere
Projektet udføres i samarbejde med SOS Civisme

Kontakt

LineG_2

Line Gamrath Rasmussen
Programkoordinator for Niger
Tlf: 35 200 100

lgrasmussen@care.dk