UNNATI – Forbedret produktion og salg af grøntsager i Nepal - CARE

two women planting vegetables or trees

UNNATI – Forbedret produktion og salg af grøntsager i Nepal

Varighed og budget

Januar 2013 til december 2015. Samlet budget: ca. 4,5 mio. DKK (600.000 euro).

Formål
Unnati betyder velstand på nepalesisk, og projektet har til formål at støtte fattige småbønder med at forbedre deres produktion og salg af grøntsager, og derigennem øge deres indtjening. Bønderne vil blive organiseret i fire kooperativer, som fungerer lidt på samme måde som andelsvirksomheder i Danmark.

Kooperativerne vil kunne markedsføre produkterne og forhandle bedre prisaftaler med kunder, ligesom man også vil kunne lave fælles og billigere indkøb af bl.a. frø. Som det er i dag, er bønderne i en meget dårlig forhandlingssituation, og føler sig nødsaget til at sælge til lave priser, for at komme af med deres produktion, selvom der faktisk er stor efterspørgsel på grøntsager inde i de større byer.

Bønderne får samtidig bedre adgang til små lån, og støttes i at forbedre produktionen, både i forhold til kvalitet og mængde, og man introducerer økologiske dyrkningsmetoder.

Målgruppe
1.000 fattige husholdninger støttes i forbedret produktion og indtjening fra salg af grøntsager, 4 kooperativer etableres og styrkes, distrikternes landbrugsrådgivere trænes og linkes til bønderne.

Aktiviteter
I starten af projektet vil der blive udarbejdet detaljerede markedsanalyser for grøntsager i regionen. For at sikre, at projektet kommer kvinder til gode, laves forud for implementeringen også en kønsanalyse, så man bliver bedre rustet til at adressere kønsdiskriminering i projektet. 1.000 fattige bønder, som ejer mellem 0,3 og 0,5 hektar jord, identificeres og engageres i mindre grupper, som kan arbejde sammen og lære af hinanden.

Der bliver etableret nogle opsamlingssteder, hvor grøntsagerne kan opbevares inden afhentning, og grupperne linkes op til de 4 kooperativer, som vil købe deres produktion af grøntsager og varetage deres interesser overfor potentielle kunder. Kooperativerne støttes af projektet til at blive velfungerende og finansielt bæredygtige organisationer. Der vil blive udviklet nogle lånemuligheder, som er afpasset bøndernes behov, og man vil endvidere arbejde sammen med distrikternes landbrugsstationer, om at sikre bedre rådgivning til bønderne.

Område
Distrikterne Sindhuli and Mahottari i det centrale Nepal

Partnere
Center for Environmental and Agricultural Policy Research, Extension and Development (CEAPRED). En Nepalesisk non-profit organisation.

Alle aktiviteter er afsluttet.

 

Læs mere om CARE Danmarks arbejde i Nepal

Kvinder er blevet en del af beslutningsprocessen

Tomatplanter frem for korn

Kontakt

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator
+45 35 200 100

fnielsen@care.dk