Sundhedsklinikker og fødselshjælp til fattige kvinder i Nepal

mother with her children in Rupandehi, Nepal

Sund graviditet og sikker fødsel for Nepals fattigste kvinder

Formål
I Nepal dør 380 ud af 100.000 kvinder ved fødslen, og 28 ud af 1.000 spædbørn dør indenfor de første 28 dage, herunder 2/3 indenfor den første uge. I den vestlige del af Nepal er problemet endnu større, da kvinderne har ringe adgang til sundhedsklinikker, og generelt ikke har viden om, hvordan man sikrer en sund graviditet. Med ACCESS projektet forbedre CARE Danmark kvindernes adgang til fødselsassistance i Bajura, som er et af de mest afsidesliggende distrikter i Nepal, og sørge for at fødselshjælperne bliver bedre uddannede og har de nødvendige fornødenheder til at sikre en god og sikker fødsel.

Målgruppe
Projektets primære målgruppe er ca. 26.000 kvinder i den fødedygtige alder, herunder gravide og kvinder med nyfødte børn, specielt de fattigste kvinder. Derudover er aktiviteterne målrettet det lokale sundhedspersonale, herunder fødselshjælpere og frivillige, samt de myndigheder, der er ansvarlige for sundhedsklinikkerne.

Aktiviteter
Forbedret adgang til fødselshjælp:
I samarbejde med de lokale myndigheder opgraderes 27 lokale sundhedsklinikker til at kunne håndtere fødsler. Endvidere installeres der på pilotbasis solvarmeanlæg på 5 klinikker for at holde temperaturen på fødestuerne oppe om vinteren, for at reducere antallet af spædbørn der dør af kulde. På distriktshospitalet opgraderes udstyret så de blandt andet bliver i stand til at udføre kejsersnit og blodtransfusioner.
For at sikre en højere standard på klinikkerne uddannes 24 fødselshjælpere, således at alle klinikker har trænet personel. For at sikre at klinikkerne lever op til de gravide kvinders behov, introduceres også et kvalitetssikringssystem, som giver kvinderne en stemme og nogle konkrete anbefalinger til myndighederne at følge op på.

Ændring i sundhedsadfærd:
CARE Danmark bistår træningen af et netværk af frivillige sundhedsassistenter i distriktet, som skal være med til at sikre, at man når ud til samtlige gravide i landsbyerne. De frivillige assistenter skal samtidig støtte lokale mødregrupper med information om graviditet og fødsel.
I hele distriktet introduceres en oplysningskampagne, som skal informere bredt om, hvilken service der er til rådig for gravide kvinder, samt hvilke skadelige kulturelle traditioner som kan skade det nyfødte barn og derfor bør undgås.

Område
Bajura distriktet i Nepals fjerntliggende vestlige region.

Varighed og budget
Projektet løber fra maj 2014 til september 2016 og har et budget på 2.800.000 kr. finansieret af Danmarks Indsamling. Projektet støttes med 150.000 kr. fra Asta og Jul. P. Justesens Fond samt 125.000 kr. fra Fonden af 17-12-1981.

Partnere
– Lokale samarbejdspartnere
– Bajura distriktets sundhedsforvaltning og distriktshospital
– Lokale myndigheder
– Lokale mødregrupper

 

Læs mere om CARE Danmarks arbejde i Nepal

Kontakt

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator
+45 35 200 100

mthomsen@care.dk