Retten til mad - CARE

CARE ambassador and priest Flemming Pless visits CARE Danmark's projects in Nepal with program coordinator Maria Ploug Petersen: Hariahrpur Harinmari: women in a model vegetable garden. mk

Retten til mad

Achieving the right to adequate food for small-scale farmers in Nepal (RtF)

Formål

I Nepal er omkring to tredjedele af befolkningen beskæftiget i landbruget, men 60 procent af småbønderne producerer kun mad nok til at brødføde familien i ca. seks måneder om året. Det er selvsagt et stort problem for fødevaresikringen i Nepal, specielt for de fattigste familier. Retten til mad projektet vil tage fat på de underliggende årsager til manglen på fødevaresikring i Nepal ved at styrke lokale organisationer, som kan repræsentere fattige småbønder overfor myndighederne og demonstrere bæredygtige løsninger, såsom klimatilpassede afgrøder og produktionsmetoder, overfor småbønderne. Derudover arbejder CARE med at forbedre de lokale myndigheders evne til at rådgive og hjælpe småbønderne og med at få indflydelse på politiske beslutninger, som påvirker småbøndernes vilkår.

Målgruppe

Projektet fokuserer på fattige og marginaliserede småbønder, herunder specielt kvinder og minoritetsgrupper. Man vil arbejde med 400 lokale bondeforeninger og mere end 200 lokale jordrettighedsgrupper.

Aktiviteter

Projektet samarbejder med tre strategiske nepalesiske partnere, som hver især fokuserer på forskellige aspekter af fødevaresikring. Projektet tager udgangspunkt i partnernes egne strategiske planer og styrker deres arbejde i forhold til småbønderne. Eksempelvis arbejder partnerne med at mobilisere og styrke lokale bondeforeninger, så de selv kan øve indflydelse på offentlige beslutninger, der vedrører dem. Derudover kan foreningerne også stå sammen og dermed opnå bedre adgang til offentlige ydelser inden for områder som sundhed og uddannelse. Projektet holder samtidig et stærkt fokus på at forbedre kvinders vilkår og på at øge deres engagement i foreningerne.

Jordrettigheder er også et vigtigt aspekt af fødevaresikring, og derfor styrker partnerne lokale grupper i at udøve deres rettigheder til jord og videreføre klagesager til de relevante myndigheder.

Både arbejdet med jordrettigheder og adgang til offentlige ydelser vil trække tråde op til partnernes politiske arbejde på nationalt plan. Derudover demonstrerer partnerne forskellige tilgange til en forbedret og mere klimatilpasset landbrugsproduktion, som også kan benyttes andre steder i Nepal, overfor småbønder.

For alle partnere udarbejder CARE kapacitetsanalyser og udviklingsplaner, som angiver, hvordan CARE vil hjælpe med at styrke partnerne, heriblandt deres evne til at tale småbøndernes sag på flere niveauer. Derudover udarbejder CARE og partnerne strategiske planer for, hvordan partnerne sammen med andre organisationer kan opnå indflydelse på det politiske plan.

Område

Nationalt fokus med pilotaktiviteter i Okhaldunga, Udhyapur og Siraha distrikterne i det østlige Nepal.

Varighed og budget

Juli 2013 til juni 2019. Det samlede budget er ca. 28 mio. kr.

Partnere

The National Network on Right to Food Nepal (RfFN)

Community Self Reliance Center (CRSC)

National Farmers Group Federation (NFGF)

 

Læs mere om CARE Danmarks arbejde i Nepal

 

Kampen for landrettigheder

Bholas kamp for at overleve

Uden land har kvinder ingen sikkerhed

Hari Pokhrel

Raso Deri Mandal

Kontakt

Morten-150x150

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Asien
35 200 100

mthomsen@care.dk