Himalayas glemte børn - Børnenes U-landskalender 2015 - CARE

BU Nepal Mamata og Arjun2 286

Himalayas glemte børn – Børnenes U-landskalender 2015

Formål

Projektet hjælper nepalesiske børn fra Himalayas bjerge med at gennemføre deres skolegang, selvom de i vintersæsonen må migrere ned til lavtliggende områder med deres familie og familiens får.

Under en tredjedel af befolkningen i Humladistriktet kan i dag læse og skrive, og pigerne halter især bagud.

I Nepal er en bestået eksamen adgangsbilletten til næste klassetrin. Men bjergbørnene har svært ved at bestå eksamen, når de mangler flere måneders skolegang om året, og nogle år slet ikke er hjemme til eksamen. Derfor ender en stor del af bjergbørnene med at droppe ud af skolen.

Projektet sørger for, at både piger og drenge får en god skolegang. Børnene vil modtage intens undervisning i sommersæsonen for at indhente vinterens manglende undervisning og vil samtidig blive undervist i sund ernæring og hygiejne, der er nødvendigt for at sikre børnenes vækst og indlæringsevne.

Projektet vil ligeledes uddanne mødre- og landbrugsgrupper i hygiejne, ernæring og landbrugsmetoder for at sikre lokalbefolkningens sundheds- og fødevaremæssige livsgrundlag.

Lokale grupper og organisationer vil få undervisning i rettigheder og hvilke muligheder, de har for at få medindflydelse på lokale udviklingsplaner. På den måde vil de blive i stand til at få del i de penge, som distrikterne råder over.

Du kan se hjemmesiden for børnenes u-landskalender her. Eller du kan høre Per Vers’ sang om de nepalesiske børns skolegang her.

Målgruppe

Indirekte vil projektet påvirke de 250.000 mennesker i de tre distrikter gennem kampagner og forbedrede lokalplaner.

4500 migrantbørn modtager intensiv boglig undervisning, når de vender tilbage til bjergene i sommersæsonen. Børnene modtager også undervisning i ernæring og hygiejne.

4500 kvinder i mødregrupper samt 1800 kvinder og mænd i landbrugsgrupper modtager undervisning i ernæring, hygiejne, effektivt landbrug og rettigheder for at styrke deres indflydelse på lokale udviklingsplaner.

Indirekte vil projektet påvirke de 250.000 mennesker i de tre distrikter gennem kampagner og forbedrede lokalplaner.

Aktiviteter

30 skoler rustes med bedre faciliteter til at rumme flere elever, både drenge og piger.

Lokale frivillige vil blive uddannet til at lave kampagner i landsbyerne for at få flere børn i skole.

Der vil blive uddannet lærere, der kan undervise migranteleverne intensivt, når de vender tilbage til bjergene, så de indhenter den tabte undervisning.

Projektet uddanner 40 landbrugseksperter. Eksperterne har ansvaret for at uddanne 180 ”lead farmers”, hvoraf mindst halvdelen er kvinder i at dyrke nye afgrøder, der er tilpasset klimaet og i at bruge ny og forbedret landbrugsteknologi.

60 demonstrationslandbrug sættes op til at vise resultatet af de nye landbrugsteknikker.

Hver af de 30 skoler får sin egen køkkenhave, hvor børnene lærer om afgrøder og ernæring.

Projektet vil kortlægge lokalbefolkningens kost- og hygiejnevaner og forsøge at påvirke disse gennem aktivering af frivillige, mødregrupper og oplysningskampagner på skolerne og i landsbyerne.

Projektet styrker de lokale samarbejdsorganisationer og andre marginaliserede gruppers organisationer ved at undervise i at påvirke lokalplanlægning, og hvordan man får medindflydelse på lokalpolitiske beslutningsprocesser.

Område

Distrikterne Bajura, Mugu og Humla i det vestlige Nepal

Varighed og budget

Juli 2015 til december 2018.

Samlet budget: 9,9 millioner DKK

Partnere

“Generating Income to Foster Transformation” (GIFT) i Bajura og “Reconstruction and Research Development Centre” (RRDC) i Mugu. To lokale organisationer.

Morten-150x150

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Asien
Tlf: 35 200 100