BHAROSA - Bedre livsvilkår for HIV-ramte - CARE

BHAROSA – Bedre livsvilkår for HIV-ramte

Formål
Projektet Bharosa, der på nepalesisk betyder ’tillid’, skal reducere de negative sociale og økonomiske konsekvenser af hiv og aids ved at give hiv-påvirkede lokalsamfund i distrikterne Bajhang og Bajura adgang til forebyggelse, omsorg og støtte.

På grund af fattigdom og stor arbejdsløshed migrerer især unge mænd fra over 90 procent af familierne i Bajhang og Bajura distrikterne for at finde arbejde i udlandet. Omkring ti procent vender hjem med hiv, som de ofte giver videre til deres partnere og børn. Diskrimination og stigmatisering af de hiv-positive er udbredt, og kvinder er særligt udsatte. Sundhedssystemet i distrikterne er ikke gearet til at håndtere hiv/aids og forestå programmer indenfor forebyggelse, behandling og omsorg. Civilsamfundsorganisationer (CSO) og landsbybaserede grupper er aktive, men mangler kapacitet og strategier for at engagere sig i hiv/aids arbejdet.

Målgruppe
Projektet vil nå direkte ud til mindst 10.000 familier, hvilket svarer til omkring 56.000 mennesker, der er berørt af eller involveret i sæsonbetinget arbejde og migration. Projektet vil have et særligt fokus på at involvere mænd og kvinder, der er testet hiv-positive, som ressourcepersoner i projektets forskellige aktiviteter.
Sekundært vil projektet støtte selvhjælpsgrupper og civilsamfundsorganisationer, organer inden for distriktsmyndighederne samt private virksomheder og sundhedsudbydere i lokalområdet.

Aktiviteter
En del af projektets aktiviteter vil være radiokampagner, der skal reducere stigma og diskrimination af hiv-positive. Samtidig vil projektet involvere lokalsamfundene i opbygningen af bedre sundhedstilbud af en højere kvalitetet.

Gennem projektet vil CARE styrke både civilsamfundsorganisationer og regeringsorganer, så det nepalesiske samfund rustes til at varetage hiv/aids-problematikken fremover.

De lokale organisationer vil ligeledes blive trænet i fortalervirksomhed, så de i fremtiden kan være med til at sikre midler fra distriktsbudgettet og private virksomheder, der kan være med til at finansiere fremtidige hiv/aids-aktiviteter.
Erfaringer fra projektet vil blive dokumenteret og delt bredt med andre udviklingsaktører i Nepal.

Område
Bajhang og Bajura distrikterne i Nepals fjerne vestlige region.

Partnere
CARE Danmark og CARE Nepal samarbejder med to lokale partnerorganisationer, PEACEWIN i Bajura-distriktet og Saipal Youth Club i Bajhang-distriktet, som begge har en solid lokal forankring.

Varighed og budget
Projektet startes op i 2011 og forventes at blive implementeret over en treårig periode frem til 2014. Budgettet for de samlede omkostninger anslået til 5.789.744 kroner.

Historien om Kadamandu

Kontakt

maria_plough

Maria Ploug Petersen
Programmedarbejder i Nepal


maria@np.care.org