Nepal: Langsigtet udvikling af landbrug, der sikrer ret til mad - CARE

Nepal

Uden jord ingen mad til fattige

nepal_jord

Sanjib Sada, der bor landsbyen Bhaluwai i det sydøstlige Nepal. Han tilhører den laveste kaste og opfattes som urene af de andre kaster. CARE Danmark har hjulpet hans kaste, da rigmænd ville tage deres jord.

Efter mange års blodigt oprør og borgerkrig er Nepal ved at finde fodfæste. Landet viser gode tegn og positiv udvikling, men Nepal står fortsat over for store udfordringer.

Op mod halvdelen af den nepalesiske befolkning lever under fattigdomsgrænsen, og uligheden mellem mænd og kvinder er stor. Problemet er tydeligt på uddannelsesområdet. Kun hver femte nepalesiske kvinde kan læse og skrive. Over halvdelen af mændene i landet har læse- og skrivefærdigheder.

Derudover er Nepal hårdt ramt af klimaforandringerne. De giver voldsomme nedbørsmængder, der medfører kraftige oversvømmelser og jordskred. Produktionen af fødevarer, der ofte varetages af mindre bønder, er dermed hårdt presset. Disse bønder skal have støtte til at tilpasse sig de nye udfordringer.

Derudover arbejder CARE Danmark for at styrke menneskerettighederne og for at fremme demokrati og god regeringsførelse i landet.

CARE Danmark i Nepal

CARE mener, at Alle har ret til mad. Derfor arbejder vi for at reducere fattigdom og for at styrke civilsamfundets organisationer til at fokusere på dette. Organisationerne repræsenterer de fattige småbønder overfor myndighederne og demonstrerer bæredygtige løsninger, såsom klimatilpassede afgrøder og produktionsmetoder, overfor småbønderne.

Jordrettigheder er også et vigtigt aspekt af fødevaresikring, og derfor styrker partnerne lokale grupper i at udøve deres rettigheder til jord og videreføre klagesager til de relevante myndigheder.

De fleste projekter styrker også lokale myndigheders koordinering af udviklingsaktiviteter. Det sker inden for rammerne af en ny lovgivning, der netop skal fremme decentralisering og lokal medbestemmelse.

Alle CARE Danmarks projekter har fokus på udvikling af civilsamfund og opbygning af lokale institutioners kapacitet. Derfor forsøger CARE så vidt muligt at få lokale partnere i Nepal til at planlægge og gennemføre projekter. Du kan læse mere om hvert enkelt projekt i menuen til højre.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Nepal, er du velkommen til at  kontakte programkoordinator Flemming Gjedde-Nielsen

Læs mere om, hvordan CARE Danmark arbejder

Per Vers: temasang til Børnenes U-landskalender 2015

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 28,1 millioner
Forventet levealder: 69,6 år
Kan læse og skrive: 57,4 %
BNP per indbygger: US$ 2.311
Børnedødelighed: 32,2 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 190 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 0,2 %

Kilde: UNDP

Kontakt

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Nepal
35 200 100

fnielsen@care.dk