CHIURE – Vand, sanitet og hygiejne i Chiure, Mozambique - CARE

Awin Asakib, Bianboog, Upper East Region Ghana, 45 years, married with 6 children is a Pito (local beer) brewer, farms rice, maize, millet, sorghum and keeps livestock. She had access to land due to CARE and PAS  GARO intervention. "In the past, farming was reserved for only men and so whenever there was famine, the whole family suffered. Women solely depended on their husbands." " In the past, you ate any food you got because it was scarce. But now, you choose what to eat, what to wear and even what kind of mat to sleep on". Close up water tapping. Adaption Learning Programme, ALP,  assists poor and vulnerable families in Niger, Mozambique,Ghana and Kenya adapt to new climate challenges.

CHIURE – Vand, sanitet og hygiejne i Chiure, Mozambique

Formål
CARE Danmark har siden 2011 arbejdet med vand, sanitet og hygiejne i det nordøstlige Mozambique og i 2013 blev den først fase af WASH-projektet i Chiure-distriktet afsluttet. I projektets anden fase vil CARE forsyne 18 landsbyer med stabil forsyning af drikkevand og forbedre de sanitære forhold i landsbyerne. Formålet er at reducere vandbårne sygdomme, inklusiv diarre og kolera og dermed forbedre især børns sundhedstilstand. Kvinder og piger, som normalt går langt og bruger meget tid på at hente vand, får mere tid til uddannelse og produktive aktiviteter.

Målgruppe
Omkring 22.500 indbyggere i 18 landsbyer vil få adgang til rent drikkevand og få fordele af den forbedrede hygiejnestandard.

Aktiviteter
Lokale entreprenører vil bore tre nye brønde, opsætte hånddrevne pumper og reparere 15 nedslidte brønde samt pumper i de 18 landsbyer. Lokalbefolkningen vil blive instrueret i at bygge deres egne håndvaske og latriner med låg og tag ved deres hjem, hvormed nødtørft i det fri kan afskaffes. Ligeledes vil der blive bygget latriner på områdets skoler og lokalbefolkningen vil blive undervist i god hygiejne og opfordret til at opstille regler for hygiejne i lokalområderne.

Område
Aktiviteterne gennemføres i Chiure distriktet i Cabo Delgado provinsen i den nordøstlige del af Mozambique.

Varighed og budget
Vand, sanitet og hygiejne i Chiure, fase 2, påbegyndes i slutningen af 2013 og forventes afsluttet medio 2015. Budgettet er på 1.268.000 kr. som er finansieret af Civilingeniør H.C. Bechgaard og Hustru Ella Mary Bechgaards Fond (968.000), Lauritzen Fonden (250.000) og Oticon Fonden (50.000).

Partnere
Brøndboringer gennemføres af lokale entreprenørfirmaer. En lokal folkelig organisation står for mobilisering og organisering af landsbyernes beboere. CARE koordinerer arbejdet tæt med den lokale administrationsafdeling for vand og sanitet, som godkender vandkvalitet og andre forhold.

Kontakt

Rolf Hernøe

Rolf Hernø
Programkoordinator for Mozambique og ALP
Tlf: 35 200 100

rhernoe@care.dk