Mozambique: Langsigtet udvikling der sikrer alle ret til mad - CARE

Mozambique

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 28 millioner
Forventet levealder: 55,5 år
Kan læse og skrive: 58,8 %
BNP per indbygger: US$ 1098
Børnedødelighed: 56,7 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 489 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 10,5 %

Kilder: UNDP

Efter afslutningen på den lange borgerkrig i 1992, oplevede Mozambique en hurtig udvikling med pæne vækstrater. Fordi udgangspunktet var så lavt, hører landet dog stadig til blandt de ti mindst udviklede lande i verden. Det gælder både hvad angår indkomster og menneskelig udvikling målt af FN.

Tre fjerdedele af befolkningen lever i fattigdom. Næsten lige så mange bor på landet, hvor de er stærkt afhængige af at udnytte naturressourcer som skov og landbrug for deres daglige overlevelse. Uligheden i befolkningen bliver større og større.

Landets rige forekomster af naturressourcer i form af tropisk træ, kul, olie, gas og sjældne mineraler har gjort Mozambique interessant for udenlandske investorer. I mange tilfælde går det hårdt ud over lokalbefolkningen, som mister jord og indkomst, mens investeringerne kun gavner en lille elite.

De seneste år har været meget turbulente for Mozambique. En simrende konflikt mellem de stridende parter fra borgerkrigens tid bryder en gang i mellem ud i isolerede angreb og blokader, der også går ud over civilbefolkningen.

Senest har det vist sig, at regeringen har optaget udenlandske lån for mange milliarder uden at få dem godkendt i parlamentet og uden chance for tilbagebetaling. En stor del af pengene formodes at være gået til korruption.

Flere udenlandske donorer har sat deres støtte til regeringen i bero, mens sagen undersøges. Danmark lukker sit bilaterale program og ambassaden i Mozambique – dog uden direkte forbindelse til låneskandalen.

Klimaforandringer hærger Mozambique

Mozambique rammes hvert år af naturkatastrofer:

  • Udbredt tørke ødelægger afgrøderne
  • Floder går over deres breder og skaber oversvømmelser inde i landet
  • Voldsomme storme hærger kystegnene

Klimaforandringer gør det allerede svært at forudsige regnen, der er afgørende for landbruget. Det går hårdt ud over udbyttet fra markerne. På længere sigt truer stigende temperaturer med helt at ødelægge landbruget i mange egne. Desuden truer havenes stigning Mozambiques to tusind kilometer lange kyststrækning, hvor hovedparten af befolkningen bor.

CARE Danmark i Mozambique

PACT-programmet handler om at gøre Mozambiques lokalsamfund bedre rustet til at få fordele ud af landets store investeringsprojekter. CARE støtter også små lokale grupper i at blive inddraget, når jorden skal omfordeles. Investorerne skal betale tilstrækkelig kompensation og dække omkostninger til at flytte og etablere sig nye steder.

Programmet arbejder sammen med nationale og lokale organisationer, der støtter lokalbefolkningen. CARE støtter også samarbejde mellem organisationerne på provinsniveau og i hovedstaden, så de står stærkere og kan påvirke regeringen og de firmaer, der investerer i landområderne.

PROCAJU-projektet støtter grupper af især kvinder, der har cashew-træer. Formålet er at øge udbyttet fra træerne og starte lokale forarbejdning af nødderne, så mere værdi bliver i lokalområdet. CARE hjælper grupperne med at få bedre aftaler med opkøberne af cashew. Cashew er en stor eksportvare for Mozambique.

Du kan læse mere om projekterne i menuen til højre.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Mozambique, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Marie Ildvedsen.

Læs mere om, hvordan CARE Danmark arbejder.

One Planet One future

På kanten af det umulige

Kontakt

Marie Ildvedsen
Programkoordinator for Mozambique
Tlf: 35 200 100

mildvedsen@care.dk