Klimatilpasning for fattige bønder - CARE

Photos from a field trip to Phongsaly Province in Northern Laos. In 2014 CARE Denmark is starting a new climate change project, Northern Uplands  - Promoting Climate Resilience (NU-PCR), funded by the EU in this province. Kitchen garden in Sanlath.

Klimatilpasning for fattige bønder

Northern Uplands – Promoting Climate Resilience (NU-PCR)

Formål
Formålet med NU-PCR projektet er at ruste fattige bønder mod klimakatastrofer, som i stigende grad truer deres livsgrundlag ved at ødelægge deres høst.

Målgruppe
78.000 mennesker i tre distrikter i den nordligste provins i Laos. Det svarer til omtrent halvdelen af befolkningen i provinsen.

Projektet griber det an ved først at træne og uddanne 7.500 medlemmer af landsbybaserede organisationer og embedsfolk fra relevante offentlige myndigheder. Med afsæt i de landsbybaserede organisationer bliver metoderne udbredt til godt 70.000 bønder gennem forskellige træningsforløb.

Aktiviteter
Aktiviteterne går ud på at introducere bønderne til forbedrede dyrkningsmetoder og nye tilpasningsdygtige afgrøder, som kan øge høstudbyttet og være med til at gøre høsten mere tilregnelig. Projektet vil også hjælpe lokalbefolkningen til at opdrætte husdyrhold.

For at sikre at landbruget kan give bønderne en fortjeneste, vil projektet skabe kontakt mellem bønderne på den ene side og sælgere af blandt andet såsæd og købere af deres landsbrugsprodukter på den anden side. Bønderne får også mulighed for at blive medlem af spare-låne-grupper, hvor de kan spare op, tage lån og investere i nye, indtægtsgivende aktiviteter, så de ikke er afhængige af kun én indtægtskilde.

For at mindske skaderne under nye katastrofer, hjælper projektet landsbybeboerne med at forberede sig på katastroferne, eksempelvis ved at skabe advarselssystemer, der kan sikre at landsbybeboerne kommer væk i tide inden en oversvømmelse eller lignende katastrofer.

Erfaringerne fra projektet vil blive dokumenteret og brugt til at informere politikere og myndigheder, så bedre strategier og politikker i fremtiden kan hjælpe flere af den fattige befolkning i Laos i deres kamp mod klimaforandringerne.

Område
Samphan, Ngot Ou og Mai distrikterne i Phongsaly provinsen i Laos.

Varighed og budget
September 2013 til august 2017. Samlet budget er cirka 16 millioner kroner, hvoraf EU har støttet med 12 millioner kroner. Det resterende beløb er dækket af DANIDA og Augustinusfonden.

Partnere
Sustainable Agriculture and Environment Development Association (SAEDA)
Comité de Coopération avec le Laos (CCL)
Hvis du vil vide mere om programmet, kan du kontakte programkoordinator Flemming Gjedde-Nielsen

Kontakt

No profile picture

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Asien
35 200 100

fnielsen@care.dk