YAM – Adgang til markedet for Kenyas unge - CARE

Projektet formål er både at støtte unge med og uden adgang til jord, og herved skabe muligheder for forretningsudvikling i tilknytning til landbrug, men også bidrage til en mere bæredygtig og kommercielt landbrugsudvikling.

YAM – Adgang til markedet for Kenyas unge

Kenyas økonomi har oplevet stor vækst i løbet af de seneste år, hvor landbruget spiller en væsentlig rolle i Kenyas fortsatte vækst. Samtidig er den økonomiske ulighed blandt befolkningen stigende og udviklingen tyder ikke på en ændring af den høje ungdomsarbejdsløshed. I Kenya udgør de unge omkring 50% af befolkningen, hvoraf størstedelen bor på landet og har begrænset adgang til land. Jorden er dyr og mens flere unge lejer mindre arealer af landbrugsjord fra deres familier, så bliver jorden mere opdelt og langt mere intensivt dyrket. Samtidig interesserer de unge på landet sig i højere grad for, at skabe og udvikle forretninger, men mange har manglende viden og færdigheder inden for området.

Formål
Disse udfordringer er rammen for CARE projektet YAM (Youth Access to the Market – Rural Youth Business Development). Projektet er målrettet unge, primært kvinder, fra landområder til at variere og forøge deres indtægter. Projektet formål er både at støtte unge med og uden adgang til jord, og herved skabe muligheder for forretningsudvikling i tilknytning til landbrug, men også bidrage til en mere bæredygtig og kommercielt landbrugsudvikling.

Projektet vil styrke mindre bønders adgang til markedet. Der lægges vægt på, at variere valget af afgrøder, men også at skabe bedre kontakt til større opkøbere. Landmænd vil derved ikke være afhængig af at afsætte afgrøder til et enkelt marked. Der findes et attraktivt voksende marked for sojabønneproduktion og netop denne værdikæde er hovedfokus for projektet. Der er etableret samarbejde med en kenyansk Soya virksomhed, der vil opkøbe soya fra bønderne. Projektet støtter organiserede bønder i anvendelse af bæredygtige landbrugstekniker og i at analysere og skabe forretningsmuligheder inden for landbrugsområdet.

Overordnet set vil projektet på sigt bidrage til øget fødevaresikkerhed og sætte unge i stand til i højere grad at blive en del af en markedsorienteret landbrugssektor i forandring mod et større kommercielt marked.

Målgruppe
Projektet vil støtte 2,000 unge og fattige småbønder og entreprenører, med specielt fokus på kvinder. Op imod 9,200 individer vil blive indirekte påvirket af projektet på sigt.

Aktiviteter
Låne-spare grupper: Adgangen til lån og herved også adgangen til en tilstrækkelig startkapital er en udfordring for specielt fattige og unge. Projektet støtter op om etablering af små låne-spare grupper, som en vigtig del af opstartsfasen af projektet. Grupper af 20-30 selvvalgte medlemmer vil hjælpe hinanden med at spare op, vejlede og støtte hinanden og herved også få adgang til en startkapital til potentielle forretningsprojekter. Kvinder vil specielt bliver opfordret til at blive medlemmer.

Træning og kapacitetsopbygning: Et vigtigt element i projektet er generel træning inden for det finansielle område, hvilket vil danne basis for unges muligheder for at skabe forretninger. Træningen vil udvide målgruppens forståelse af finansielle handelsprincipper, analytiske færdigheder og vil hjælpe til at skabe forretningsplaner.

Foreningsoprettelse (forretningsforening og landmandsgrupper): Projektet støtter op om og opfordrer til oprettelsen af både forretningsforeninger og mindre producentgrupper. Et bredere samarbejde vil betyde, at man sammen kan opnå stordriftsfordele og blive mere konkurreredygtige. Samtidig vil grupperinger betyde reducerede udgifter og omkostninger. Det vil blive nemmere at forhandle med større spillere på markedet og påvirke beslutningstagning på policy-niveau.

Mobilteknologi: I Kenya er smart-phones selv på landet udbredte og meget anvendte. I projektet er innovativ mobilteknologi derfor en inkorporeret del af alle stadierne af forretningsidentificeringen og udviklingen af forretningsplaner og planlægning. Entreprenører vil blive trænet i at bruge mobilteknologi til research på markedet, anvende mobile bankmuligheder, forbedre kommunikationen og få lettere adgang til information og herved kunne foretage mere informerede valg.

Område
Projektet vil blive implementeret i Kirinyaga County i det centrale Kenya. Kirinyaga County er et af de tættest befolkede områder i Kenya.

Partnere
Hovedpartnerne er Bestseller Fonden, der finansierer projektet, samt den kenyanske, private virksomhed Soy Afric, som bearbejder sojabønder til proteinrige produkter. Projektet samarbejder med offentlige institutioner, som Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MoALF), Kenya Agriculture and Livestock Research Organization (KALRO) samt vil inkludere autoriteter fra Kirinyaga og Embu counties

Varighed og budget
Juli 2015 til juni 2018
3.495.359 danske kroner.

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk