Forbedret høstudbytte og indtægt gennem biologisk plantebeskyttelse i Kenya - CARE

Forbedret høstudbytte og indtægt gennem biologisk plantebeskyttelse i Kenya

Formål
Projektet er et partnerskab mellem CARE Danmark og Chr. Hansen, der skal styrke det bæredygtige landbrug i Kenya, ved at introducere det biologiske plantebeskyttelsesmiddel Nemix C til udvalgte afgrøder og derved skabe større udbytte for landmændene.
Chr. Hansen ville ikke komme ind på det kenyanske marked uden støtte fra Danida, men det forventes at markedet fortsat vil være attraktivt for Chr. Hansen efter projektets afslutning.

Målgruppe
Direkte målgruppe: 4000 landmænd i projektområdet og 24.000 medlemmer af deres husholdninger.
Indirekte målgruppe: arbejdere i planteindustrien på 4 af de største landbrug i området. Desuden vil projektet nå minimum 55 arbejdere i offentlige og private servicejobs, 55 ledere i lokalsamfundene, 75 landbrugsgrupper, 150 agro-distributører og 15 øvrige distributører.

Aktiviteter
Projektaktiviteterne kombinerer Chr. Hansens innovation og tekniske viden, CARE’s lokale kendskab, netværk og viden om kapacitetspopbygning og facilitering, Nairobi Universitets og SonySugars forskningskapacitet samt CGA’s erfaring med lokal mobilisering og advocacy.

Projektet vil styrke det videnskabelige samfunds kendskab til biologisk plantebeskyttelse, og gøre Nemix C til et registreret produkt til planteproduktion. Adgangen til biologiske produkter for småbønder og større producenter sikres gennem etablering af bæredygtige distributionskanaler, og producenter får indsigt og viden om værdikæderne for deres respektiver afgrøder og om, hvordan de bedst kan anvende biologiske produkter i deres produktion.
Sidst vil projektet sikre vidensdeling bønderne imellem og mellem CARE, Chr. Hansen og bønderne, så fremtidige projekter kan drage nytte af erfaringerne fra projektet.

Område
Migori, Siaya og Eldoret/Kitaly regionerne i Kenya.

Varighed og budget
Projektet forløber fra august 2017 til juli 2022 med et budget på 8,86 millioner finansieret af Danida og Chr. Hansen.

Partnere
Projektet implementeres af CARE Danmark i samarbejde med Chr. Hansen, CARE Kenya, Nairobi Universitet, SonySugar, CGA og relevante lokale importører og forhandlere.