Kenya: Langsigtet udviklings, der sikrer retten til mad - CARE

Kenya

Fattige skal have del i den økonomiske vækst

Naomi Waweru er en del af projektet Kilimo Biashara, hvor hun sammen med andre småbønder organiserer deres produktion og salg af sukkerærter. Det sikrer dem en ordentlig pris.

Kenya er den største økonomi i Øst- og Centralafrika, og landet har i de seneste år oplevet økonomisk vækst. Alligevel lever omkring halvdelen af Kenyas befolkning for mindre end én dollar om dagen. Over 75 procent af befolkningen bor uden for byerne, og de er dybt afhængige af landbrug.

Småbønders produktion i landbruget er med til at sikre dem adgang til mad. Samtidig udgør salg af afgrøder en vigtig indtægtskilde, som hjælper bønderne med at dække udgifter til uddannelse og medicin.

Men småbønderne har store udfordringer, når det kommer til produktion og handel. Klimaforandringerne har ført til forværrede og ekstreme vejrforhold. Det påvirker bøndernes produktion og dermed også deres fødevaresikkerhed samt indkomst.

Derudover kæmper bønderne med at opfylde de krav, markedet stiller. De små bønder har ganske enkelt svært ved at producere afgrøder i de rette mængder og i den rette kvalitet. De har desuden vanskeligt ved at opnå gode handelsvilkår, når de skal sælge deres fødevarer.

CARE mener at Alle har ret til mad. Derfor arbejder vi i Kenya med at forbedre bøndernes muligheder for at tilpasse sig det ændrede klima. Samtidig kæmper CARE for at forbedre bøndernes landbrugsproduktion og handelsbetingelser for at opnå bæredygtige markeder.

CARE Danmark i Kenya

I Kenya har CARE Danmark igangsat klimaprogrammet Adaptation Learning Programme (ALP). Programmet har til formål at øge sårbare familiers kapacitet til at tilpasse sig de nye klimaforhold. På den måde sikrer man, at de små bønder har større sandsynlighed for at overleve og komme sig, efter naturkatastroferne rammer. Som følge af klimaforandringerne rammer disse katastrofer desværre oftere og oftere.

I Kilimo Biashara projektet arbejder CARE Danmark for at forbedre småbøndernes produktion og kvaliteten af de afgrøder, de producerer. Derudover kæmper CARE Danmark for at gøre handlen med landbrugsvarer bedre og højne bøndernes indkomst.

Projektet Youth Access to the Market (YAM) er målrettet unge, primært kvinder, med og uden adgang til jord. Projektet vil skabe muligheder for forretningsudvikling i tilknytning til landbrug og bidrage til en mere bæredygtig og kommerciel landbrugsudvikling.

 

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde i Kenya, er du velkommen til at kontakte programkoordinator Morten Fauerby Thomsen

Læs mere om CARE Danmarks fokusområder

Spekulation i fødevarer

LANDEFAKTA

Indbyggertal: 45,5 millioner
Forventet levealder: 61,6 år
Kan læse og skrive: 72,2 %
BNP per indbygger: US$ 2.762
Børnedødelighed: 47,5 per 1.000 levendefødte børn
Mødredødelighed: 400 per 100.000 levendefødte børn
Hiv-smittede: 6,0 %

Kilde: UNDP

Kontakt

MortenF

Morten Fauerby Thomsen
Programkoordinator for Kenya
Tlf: 35 200 100

mthomsen@care.dk