Southern Voices - klimanetværk i syd - CARE

Auscar Wambiya, project manager for CARE's Tego Od Dayo or Strengthening the House of Nanny Project, supported directly by President Barack Obama and First Lady Michelle Obama. The project works with 1027 nannies taking care of 3191 orphans (as of August 2009). Auscar meets with these grandmothers or "nannies" in Ting'wangi village, working with them to form VSLA groups which in turns helps them support the orphans in their care. mk

Southern Voices – klimanetværk i syd

Formål
Formålet med Southern Voices-programmet er at give de mennesker, der til daglig må leve med konsekvenserne af klimaforandringerne, en tydeligere stemme i beslutningsprocesserne. Idéen bag programmet er, at klimaforkæmpere i udviklingslandene skal have indflydelse på beslutninger om klimaet i deres lande. Derfor arbejder Southern Voices programmet på at styrke klimanetværk i og på tværs af de lande, som allerede er hårdt ramt af klimaforandringerne. Samtidig rustes klimanetværkene også til at påvirke beslutningstagere i de internationale klimaforhandlinger, så det ikke kun er organisationer fra nord, der taler på de fattiges vegne, men mennesker, der selv har set eller oplevet, hvor hårdt klimaforandringerne rammer.

Målgruppe
Programmet vil støtte 11 nationale, 6 regionale og 3 tematiske klimanetværk af civilsamfunds-organisationer.

Aktiviteter
Southern Voices programmet arbejder blandt andet med støtte til fortalervirksomhed, offentlig oplysning, kapacitetsopbygning og styrkelse af viden internt og på tværs af de deltagende netværk. Som en del af programmet skal klimanetværkene udarbejde landerapporter med analyser og vurdering af klimapolitikker og klimaprogrammer både i deres egne lande og på internationalt plan. Landerapporterne skal samles til en international rapport, der udkommer lige inden COP17 i Sydafrika i 2012.

Område
Southern Voices programmet støtter nationale netværk i Malawi, Cambodia, Ethiopien, Mali, Niger, Tanzania, Micronesien og Vietnam. Regionale netværk i, Vest Afrika, Syd Asien, Stillehavsområdet samt Central og Latin Amerika. Desuden støttes også tre tematiske netværk med fokus på henholdsvis vedvarende energi, skov og klimatilpasning.

Varighed og budget
Januar 2011 – december 2012 (1. fase): 8 millioner DKK finansieret af Danida.
Januar 2013 – juli 2014 (2. fase): 10 millioner DKK finansieret af Danida.

Partnere
Gennem Care Danmark støttes klimanetværk i Vietnam, Tanzania og Niger, samt det tematiske netværk om Skov og klima. Southern Voices programmet er bygget omkring et konsortium bestående af fem danske organisationer: CARE Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Vedvarende Energi, Ulandsorganisationen Ibis og KULU. CARE Danmark står for at koordinere projektet, som også indeholder et samarbejde med de to internationale organisationer CAN International og IIED.

Kontakt

RS7034_care_9918 copy

Peter With
Programkoordinator for Southern Voices
+45 35 200 100

pwith@care.dk