ALP - Klimatilpasning i Afrika syd for Sahara - CARE

Awin Asakib and other local farmers in  Bianboog, Upper East Region Ghana. Awin is 45 years, married with 6 children is a Pito (local beer) brewer, farms rice, maize, millet, sorghum and keeps livestock. She had access to land due to CARE and PAS  GARO intervention. "In the past, farming was reserved for only men and so whenever there was famine, the whole family suffered. Women solely depended on their husbands." " In the past, you ate any food you got because it was scarce. But now, you choose what to eat, what to wear and even what kind of mat to sleep on". Adaption Learning Programme ALP assists poor and vulnerable families in Niger, Mozambique,Ghana and Kenya adapt to new climate challenges.

ALP – Klimatilpasning i Afrika syd for Sahara

Formål
I Afrika syd for Sahara lever nogle af klodens mest sårbare mennesker overfor klimaforandringer. Kontinentet slås allerede med tørker, oversvømmelser, cykloner og ustadig nedbør. Klimaforandringer vil i mange tilfælde forværre omfanget og hyppigheden af disse katastrofer. Derudover står familier i Afrika syd for Sahara samtidigt overfor kæmpe udfordringer som fattigdom, hiv/aids, nedbrydning af naturen, og dyb afhængighed af naturens ressourcer. Disse faktorer er med til at reducere folks kapacitet til at tilpasse sig klimaforandringerne. Værst er det ofte for kvinder og andre marginaliserede grupper.

Adaptation Learning Programme (ALP), som blev afsluttet i 2017, havde til formål at øge sårbare familiers kapacitet til at tilpasse sig de nye klimaforhold, således at de har større sandsynlighed for at overleve og komme sig ovenpå de katastrofer, der optræder hyppigere som følge af klimaforandringerne.

En evaluering af programmet i 2017 viste, at ALP-programmet havde mere end indfriet forventningerne til at skabe innovative måder at lave klimatilpasning og udbrede dem blandt regeringer og klimaprogrammer på tværs af Afrika.

Målgruppe
Den umiddelbare målgruppe var beboerne i omkring 40 lokalsamfund i klimaudsatte områder i Kenya, Niger, Ghana og Mozambique. Programmet fokuserede på de grupper i samfundet, som lever under de hårdeste sociale og økonomiske forhold og i forvejen slås med mangel på fødevarer og regelmæssig indkomst. Gennem påvirkning af regeringernes måde at imødegå klimaforandringerne har ALP hjulpet skønsmæssigt to millioner mennesker i flere afrikanske lande.

Aktiviteter
Programmets innovative tilgang til klimatilpasning bygger på en kombination af metoder, som både har til hensigt at forbedre familiernes modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne og samtidigt øge opmærksomheden omkring de faktorer, som ligger til grund for familiernes sårbarhed, eksempelvis ulige fordeling af jordrettigheder. De konkrete aktiviteter består i at:

– Støtte familier i at forbedre deres indkomstmuligheder med nye strategier, som er mere modstandsdygtige overfor de nuværende og forventede klimaforandringer. Det handler også om at indføre tørkeresistente afgrøder og skabe muligheder for at oplagre vand til den tørre sæson.

– Støtte udbredelsen af varslingssystemer, som kan hjælpe familierne med at forberede sig på vejret i den kommende regnsæson. Systemerne bruges også til at varsle om tørke og andre katastrofer, inden de rammer.

– Forbedre de lokale partneres kapacitet til at oplyse om sårbare gruppers rettigheder og arbejde for offentlig og international finansiering til klimatilpasning. Dette sker på lokalt plan, men også i nationale, regionale og internationale beslutningsprocesser.

– Gøre det muligt for sårbare grupper at deltage i lokale planlægningsprocesser vedrørende klimatilpasning.

– Udvikle og dokumentere innovative måder at håndtere klimaforandringer på. Metoderne er blevet udbredt blandt praktikere og beslutningstagere i en lang række afrikanske lande. De er også blevet taget op af nye programmer i Asien.

Område
Klimatilpasningsprogrammet havde hovedfokus på fire lande: Ghana, Niger, Mozambique og Kenya.

Varighed og budget
Programmet varede syv et halvt år fra 2010-2017. Budgettet på 75 mio. kr. blev finansieret med bidrag fra de britiske, danske, finske og østrigske regeringer.

Partnere
Programmet arbejdede i tæt samarbejde med en lang række lokale civilsamfundsorganisationer og deres sammenslutninger i de fire lande og regionalt i Afrika.