Globalt - CARE Danmark

Globalt

Klimaændringerne forværrer problemerne for de hundreder millioner af mænd, kvinder og børn, som allerede lever i ekstrem fattigdom. De truer samtidig med at presse hundreder af millioner flere mennesker ud i tilsvarende armod.

På globalt plan hjælper CARE millioner af fattige, som er sårbare over for konsekvenserne af klimaændringer. I CAREs arbejde med at bekæmpe fattigdom og forsvare disse millioner af menneskers værdighed er vores fokus derfor på at hjælpe de mest sårbare samfund med at tilpasse sig konsekvenserne af de klimaændringer, som de allerede oplever.

De fleste af CARE Danmarks landeprogrammer arbejder med at styrke sårbare familier og lokalsamfunds kapacitet til at tilpasse sig de nye klimaforhold. De får redskaber til at forberede sig bedre på den nye usikkerhed, som vejret giver. Ved at forberede sig bedre på kriser, har de større sandsynlighed for at overleve og komme sig ovenpå de klimaskabte katastrofer.

CARE Danmark har gennem flere år været vært for CARE Internationals netværk for fattigdom, miljø og klimaforandringer, Poverty, Environment and Climate Change Network (PECCN). I 2017 overgik værtskabet til CARE Holland, men CARE Danmark er aktivt medlem af netværket.

CARE Danmark arbejder også med et klimanetværk på tværs af udviklingslandene gennem programmet Southern Voices.

Southern Voices har til formål at give de mennesker, der til daglig må leve med konsekvenserne af klimaforandringerne en tydeligere stemme i beslutningsprocesserne. Idéen bag programmet er, at klimaforkæmpere i udviklingslandene skal have indflydelse på beslutninger om klimaet i deres lande.

Derfor arbejder Southern Voices programmet på at styrke klimanetværk i og på tværs af de lande, som allerede er hårdt ramt af klimaforandringerne. Samtidig rustes klimanetværkene også til at påvirke beslutningstagere i de internationale klimaforhandlinger, så det ikke kun er organisationer fra nord, der taler på de fattiges vegne men mennesker, der selv har set eller oplevet, hvor hårdt klimaforandringerne rammer.

CARE Danmarks arbejde med klima på globalt og regionalt plan med det udgangspunkt, at alle har ret til mad. Derfor støtter vi verdens fattige i kampen mod klimaforandringer, der berøver dem deres levegrundlag.

Vil du vide mere om CARE Danmarks arbejde på tværs af landegrænser, er du velkommen til at kontakte programchef Lisbeth Møller.

Kontakt programkoordinator Peter With for flere oplysninger om Southern Voices.

Læs mere om CARE Danmarks fokusområder

Climate resilient livelihoods and risk reduction

Kontakt

LisbethM_1

Lisbeth Møller
Programchef, COO
Tlf. 45 35 200 100

lmoller@care.dk