CARE Danmark i Ghana: Far Ban Bo – beskyttelse af fiskeres livsgrundlag

Awin Asakib, Bianboog and other locals farming  in Upper East Region Ghana. Awin, 45 years, married with 6 children is a Pito (local beer) brewer, farms rice, maize, millet, sorghum and keeps livestock. She had access to land due to CARE and PAS  GARO intervention. "In the past, farming was reserved for only men and so whenever there was famine, the whole family suffered. Women solely depended on their husbands." " In the past, you ate any food you got because it was scarce. But now, you choose what to eat, what to wear and even what kind of mat to sleep on". Adaption Learning Programme ALP assists poor and vulnerable families in Niger, Mozambique,Ghana and Kenya adapt to new climate challenges.

Far Ban Bo – beskyttelse af fiskeres livsgrundlag

Formål

”Far Ban Bo” betyder beskyt fiskeres livsgrundlag på fante, som er et lokalsprog i Ghana. Formålene med projektet er at bidrage til bæredygtig fiskeriforvaltning, større fødevaresikkerhed og forbedret ernæringstilstand blandt kystfiskere og andre brugere af fiskeressourcer. Ghanas fiskeri er under stigende pres fra overfiskeri. Regeringen indfører nye regler, der skal beskytte fiskebestanden og sikre fiskeriet i fremtiden. Hvis reglerne skal virke, skal fiskerne hjælpe med.

CARE samarbejder med en række organisationer, der repræsenterer forskellige typer fiskere, for eksempel dem, der fisker fra kanoer eller større både eller blot fra stranden. Organisationerne får støtte til at udvikle deres interne organisation og ydelser til deres medlemmer. I samarbejde med fiskerikontrol og myndigheder vil organisationerne overvåge fiskeriet. Fiskere kan indberette overtrædelser af reglerne, som truer fiskebestandene. Det kan ikke undgås, at de nye regler vil gå ud over fiskernes indtægter. Derfor vil CARE og fiskernes organisationer rådgive fattige fiskesamfund om alternative indtægtskilder og hvordan de kan opnå større indtægter fra forædlede fiskeprodukter.

Målgruppe

I sidste ende skal projektet gavne de næsten to millioner mennesker, der liver direkte af fiskeriet i Ghana. Fisk er den største kilde til protein i kosten for hele Ghanas befolkning. Projektet når ud til fiskerne gennem deres organisationer: Women National Fish Processors and Traders Association, Ghana National Canoe Fishermen Council, National Inland Canoe Fishermen’s Association og Ghana Inland Fisheries Associations. Disse organisationer har tilsammen halvanden million medlemmer og 10.000 aktive repræsentanter. Projektet samarbejder også med den private sektor i form af Industrial Trawlers Association og In-shore Fishery Association, som repræsenterer 20 firmaer med 2.500 ansatte. CARE vil også styrke en alliance bestående af 25 fiskeriorganisationer for at forbedre fiskernes indflydelse på regeringens tiltag på deres område.

Aktiviteter

Projektets hovedaktiviteter er at:

  • Styrke kystfiskernes sammenslutninger og civilsamfundsalliancer til at tage aktivt del i fiskeriforvaltningen
  • Etablere en effektiv mekanisme for overvågning af ulovligt fiskeri og gøre det muligt at indrapportere klager, for eksempel med mobiltelefoner
  • Hjælpe kystfiskere og andre, der arbejder i fiskeriet, til at forbedre deres levevilkår og ernæring, for eksempel ved at indføre andre indkomstgivende aktiviteter i kystsamfundene.

Område

Far Ban Bo dækker alle fiskeriområder i Ghana, dvs. kysten langs Atlanterhavet og Volta-søen inde i landet.

Varighed og budget

Projektet startede i begyndelsen af 2017 og løber fra til udgangen af 2020 (fire år). Det samlede budget er 13,9 mio. kr. Hovedparten af pengene kommer fra EU med et tilskud fra Danida.

Partnere

CARE gennemfører projektet i samarbejde med Friends of the Nation, en lokal organisation, og Oxfam Great Britains afdeling i Ghana.

Kontakt

Rolf Hernø
Programkoordinator for Ghana
Tlf: 35 200 100

rherno@care.dk