Land Rights - Sikre etniske minoriteters ret til land - CARE

Jacob Holdt visited Ri-Village-Luong-Noi in Vietnam in 2011: scenery. mk

Land Rights – Sikre etniske minoriteters ret til land

Formål

Projektets formål er at hjælpe etniske minoriteter i det centrale og nordlige Vietnam med at genvinde rettighederne til de skovområder, som de traditionelt har haft adgang til og kontrol med. Skovområderne er afgørende for deres indtægt og kulturelle identitet. Med to elementer støttes bønderne i at kræve deres ret. For det første skal der skabes politisk opbakning til og anerkendelse af etniske minoriteters rettigheder, når loven om skovbeskyttelse og –udvikling ændres. For det andet, at kapacitetsopbygge de etniske minoriteter, civilsamfundene og de lokale myndigheder, så de bliver i stand til at påvirke politikken på området.

Målgruppe

I alt forventes projektet at forbedre rettighederne for cirka 8 millioner mennesker.

15 nationale og 60 lokale beslutningstagere, der har indflydelse på områdets politik for skovbeskyttelse- og udvikling, skal oplyses om de etniske minoriteters situation og i dialog med dem.

11 medie- og informationsorganisationer inkluderes for at sprede kendskabet til problemet.

Kapacitetsopbygning involverer mindst 1000 personer, hvoraf halvdelen er kvinder, fra etniske minoriteter samt 125 ledere og repræsentanter for minoritetsgrupperne.

Aktiviteter

Første skridt er at sikre, at de lokale politikere er opmærksomme på de problemer, som de etniske minoriteter står overfor. Dernæst vil dialog om den kommende lovgivning sikre, at deres ret til skovområderne bliver skrevet ind i lovændringen. Helt konkret består projektet af fire aktiviteter:

Gennem analyser af lokalt skovbrug og eksempelvis positionspapirer vil de politiske beslutningstagere blive opmærksomme på problemet med etniske minoriteters manglende rettigheder til skovområderne.

Herefter bliver dialogen mellem NGO’erne, lokale myndigheder og politikere om de nye lovændringer styrket gennem møder og workshops.

Koordinatorer og aktivister for lokale NGO’er vil blive trænet i fortaler- og kampagnevirksomhed gennem juridisk, administrativ og kommunikativ træning. En særlig indsats vil blive gjort for, at kvinder inkluderes i processen.

De lokale myndigheder og journalister vil tage på besøg i skovområderne, og fra NGO’erne lære, hvordan man implementerer og beskytter etniske minoriteters rettigheder i lovgivningen.

Område

– Det nordlige Vietnam: Simacai og Bat Xat distrikterne i Lao Cai provinsen samt Dinh Lap og Huu Lung distrikterne i Lang Son provinsen.

– Det centrale Vietnam: Tuyen Hoa og Quang Ninh distrikterne i Quang Binh provinsen, Que Phong distriktet i Nghe An provinsen samt Huong Son distriktet i Ha Tinh provinsen.

– Central Highlands: Sa Thay og Kon Plong distrikterne i Kon Tum provinsen.

– Hanoi: National fortalervirksomhed og iværksætteri.

Varighed og budget

Januar 2016 til december 2018.

Samlet budget: cirka 4,9 millioner DKK (653.554 Euro).

Partnere

Den vietnamesiske NGO CIRUM der har fokus på retten til skovområder for etniske minoriteter. CIRUM har sammen med to andre vietnamesiske NGO’er dannet paraplyorganisationen LISO, der rummer en samlet ekspertise inden for lokalkendskab, politisk forhandling og advocacy. LISO arbejder tæt sammen med organisationen LandNet, som repræsenterer etniske minoriteter fra skovområderne.

Flemming Gjedde-Nielsen
Programkoordinator for Asien
Tlf: 35 200 100

fnielsen@care.dk